2018-05-04

Kom på årsstämman!
Nu på tisdag den 8 maj klockan 19 har vi årsstämma i Majornakyrkan på Chapmans Torg. Fika serveras klockan 18. Kom och påverka!

Anmäl renovering till styrelsen
När du vill göra större förändringar än målning, tapetsering byte av köksskåp och vitvaror etc ska du i god tid anmäla detta till styrelsen. Anmälan krävs alltid vid renovering av badrum och kök, eller önskan om att riva en vägg.
Värme och ventilation är föreningens installationer och ansvar. Du får inte ta bort värmeelement eller byta spiskåpa mot motorfläkt inkopplad på systemet. Under hemsidans Svar på allt finns gott om information om renovering, föreningens krav och ditt ansvar.
Styrelsen tar upp din anmälan på ett styrelsemöte som normalt är den första onsdagen i månaden. Din ansökan ska ha kommit in två veckor innan det mötet, för att hinna beredas. Efter styrelsemötet får du ett utlåtande eller en begäran om komplettering.

Airbnb-uthyrning ej tillåten
Styrelsen påminner åter om att uthyrning av lägenhet via Airbnb eller liknande inte är tillåten. Styrelsen bevakar löpande om så sker.
Andrahandsuthyrning kräver alltid styrelsens tillstånd. Hyr du ut utan tillstånd riskerar du att mista nyttjanderätten och bli uppsagd.
Regler för andrahandsuthyrning finns på hemsidan, under rubriken Svar på allt. Ansökningsblankett hittar du också där.

Sätt hänglås på dina förråd!
Sätt hänglås på vinds-, källar- och matkällarförråden – även om de inte används. Annars kan inte fastighetsskötaren se om du har haft inbrott! Och att han kollar dina privata förråd är väl en bra service?
Uppmaningen ovan har vi flera gånger gått ut med till alla. Styrelsen kommer nu att låta sätta buntband på förråd som saknar lås. Du byter sedan ut bandet mot ett lås.

Markåtgärd vid Kabelgatan 16
När p-platserna mellan Kabelgatan 14 och 16 anlades blockerades tyvärr gångvägen mellan Vantgatan 1 och Kabelgatan 16.
Styrelsen har anlitat en markprojektör och projektering pågår nu för åtgärder för tillgänglighet, mark, avlopp och miljö kring Kabelgatan 16. I denna projektering ingår samverkan med Göteborgs Stad för en ny och säkrare gångväg.

Fasaden Vantgatan 2 återställs
Nu återställs den nedre delen av norra fasaden på Vantgatan 2. Här sprang det tidigare råttor inne i isoleringen. Byggfirman EDB byter ut de dåliga träreglarna bakom fasadskivorna mot metallreglar. De tätar håligheter, sätter upp ny isolering och nya vindskivor samt återmonterar fasadskivorna. Arbetet beräknas vara klart omkring den 23 maj.

Ingen trädgårdsdag i vår
Intresset för våra trädgårdsdagar är klent. I höstas var vi runt tio personer på lördagen och en person på söndagen, förutom Ingegerd som ordnade fikat och förtroendemannen. Och det regnade inte.
Det intresseupprop för en "aktivitetsdag" vi gjorde förra våren fick inte svar från en enda medlem.
Styrelsen ska inför hösten tänka igenom hur/om vi ska locka medlemmar att vara med eller om vi ska köpa in allt utearbete.

Snart kan du boka digitalt
Vårt efterlängtade digitala bokningssystem för gästlägenheter, samlingslokal, bastu och grovtvätt är nu inte långt borta. Snart hoppas vi att kunna ge dig ett kuvert med inloggningsuppgifter och instruktioner hur du går till väga.

Återvinning i husen på gång
Styrelsen har nu slutit ett avtal med Stena Recycling om utökad återvinning i våra soprum, det som kommunen kallar FastighetsNära Insamling (FNI). Viss planering återstår, men snart ska du kunna lägga samma saker där som i den borttagna återvinningsstationen.

Till sist
Om dina balkonggångjärn kärvar, smörj dem innan de går av!
Vill du odla? Lediga odlingslotter finns!
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.