2017-03-24

Tidigare rivning av kallgaragen
Detaljplanen har nu vunnit laga kraft. De planerade husen kommer alltså att byggas. Oavsett när bygget startar, blir det rörigt uppe på Gråberget under minst två års tid.
De senaste veckorna har mycket hänt. ”Byggstart i oktober” gäller inte längre. Byggföretaget Trollängen Bostad AB har erbjudit sig att kompensera dem som blir av med sina bilplatser och att anlägga nya p-platser åt oss − mot att vi tillåter rivning så snart som möjligt.
Detta ger oss ett stort mervärde, då vi slipper att i egen regi bygga nya p-platser, något som kräver mycket pengar och arbete.
Avtalet med Trollängen bygger på att samtliga 36 hushåll med kontrakt på rivningstomten går med på tidigare avflyttning, redan den 14−17 april, alltså under påskhelgen. I skrivande stund har alla utom tre accepterat detta, vilket för Trollängen är nog för att fortsätta dialogen. Styrelsen försöker nu att hjälpa de återstående tre till en lösning, så att alla är med.
Går allt i lås startar rivningen tisdagen den 18 april. Återvinningen försvinner, därpå kallgaragen (eller delar av dem) och p-platserna. Delar av bergsknallen sprängs bort.
De nya husen kommer att ha garage i källaren och tänkta affärer i gatuplanet. Här kan vi vara med och påverka valet. En mataffär, ett konditori, en blomsteraffär eller vad? Kom med önskemål!

Nya p-platser – även för elbil!
Som många nog har sett grävs marken upp på några ställen på vårt område. Det är nya p-platser som anläggs på de ställen där vi redan har bygglov. Fler tillkommer när vi har fått bygglov på ställen som först kunde ansökas om efter att detaljplanen antagits. Detta söker nu Göteborgs Stad åt oss.
Flera medlemmar har de senaste åren hört sig för om styrelsen planerar att bygga p-platser för elbilar. Detta blir nu av på några av de nya p-platserna. Vi återkommer med information om avtal, kostnad, köordning och annat.
Anmäl ditt intresse redan nu!

Trädgårdsdag den 22 april
Inte någon har anmält intresse att hjälpa till med den ”gemenskapsdag” vi hoppades på. Styrelsen kan inte ensamt sköta detta, så vi hoppas på bättre respons till hösten.
Det blir istället en vanlig trädgårdsdag lördagen den 22 april. Klockan 10 träffas vi i trädgårdsförrådet på gaveln vid Vantgatan 3 H. Föreningen bjuder på fika klockan 12.30 och sedan fortsätter du som vill under eftermiddagen.
Om du har lånat redskap för att ha i ditt hus, ta med dem till trädgårdsförrådet. Vill du grilla på kvällen kommer vi överens om det vid lunchen. Du tar i så fall med dig vad du vill grilla och dricka. Och så tänder vi grillen ihop.

Balkonginglasning på is
Styrelsen har fått en del förfrågningar om inglasning av balkonger. Våra balkonger är små och en inglasning kräver förmodligen även en utbyggnad. Den senaste kontakten med kommunen visar fortsatt inte på goda utsikter till bygglov.
Enligt ett ”förhandsbesked” skulle en inglasning eller utbyggnad fördärva husens utseende. Detta ihop med att styrelsen måste prioritera flera stora projekt gör att inglasning läggs på is.
Var och en kan söka bygglov hos kommunen, men godkännande krävs sedan av föreningen och förmodligen även av en årsstämma.

Huvudnycklar finns inte längre
Styrelsen vill påpeka att föreningen inte har kvar några huvudnycklar till medlemmarnas lägenheter. Vill du vara säker på att alltid komma in bör du alltså ha en reservnyckel hos någon du vågar störa även mitt i natten. Kanske en ömsesidig överenskommelse med en granne?

Pubgruppen behöver folk!
Pubgruppen hade tänkt att ha en pub i februari eller mars, men de har inte kunnat enas om ett datum som passade. Flera i gruppen har flyttat och det behövs nya krafter för att kunna ordna pubar. Vill du vara med i denna uppskattade grupp, kontakta expeditionen.

Till sist
Träffa styrelsen i hallen tisdagen den 11 april klockan 18−20.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.