2005-03-03

Motioner
Motioner till årsstämman, som hålls på Dalheimers Hus den 3 maj 2005, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2005. Motionerna kan läggas i expeditionens brevlåda på Vantgatan 3, skickas med brev eller e-post till exp@hsbgraberget.se. Motionen skall vara ställd till årsstämman och vara undertecknad med namn, adress och gärna lägenhetsnummer.
Om du har förfrågningar/förslag av enklare karaktär så kan du ställa dessa till styrelsen i stället och då tas detta upp på vårt styrelsemöte och behandlas där.

Fasaderna
Arbetet med renovering och målning av fasaderna kommer att börja på Kabelgatan 20 under mars. Meddelanden kommer att läggas i boendes brevlådor när hantverkare behöver komma in i lägenheterna för byte av ventiler ovan fönstren. Balkongfronterna kommer att bytas och detta arbete kommer att påbörjas i mars då målning kräver en högre dagstemperatur före start.
Sedan är det Kabelgatan 33 som står på tur och enligt planen kommer husen att målas under året med avslutning på Kabelgatan 41.

Tomträttsavgift
Det har skrivits mycket den senaste tiden i pressen om stora höjningar av avgifterna till kommunen för tomträtten. Vårt avtal löper fram till 2011-2013 beroende på när våra fastigheter färdigställdes. Avgiften för vår del ligger idag på 75 000 kr/år för samtliga fastigheter och de höjningar som har varit i andra föreningar har legat på ca 400-800% beroende på läget.
Vad höjningen blir för vår del är för tidigt att säga någonting om men naturligtvis kommer föreningen att ta med detta när vi budgeterar och gör en ekonomisk plan för vår förening.

Störningar
Styrelsen får med jämna mellanrum klagomål på störande grannar och vill göra ett allmänt klargörande.
Det är självklart att man inte stör sina grannar med hög ljudnivå på kvällar efter 22 och på morgonen före 7. Detta gäller inte bara TV och radio utan även maskiner såsom borrmaskin mm. Även övriga tider bör man visa hänsyn till omkringboende.

Information från valberedningen
Är du intresserad att delta i föreningens verksamhet? Även i år behöver vi nya till styrelsen. Hör av dig till någon av oss i valberedningen, så berättar vi mer.
Anette Ericsson, Bo Johansson och Karin Boqvist.