2016-05-27

Anmäl taggar och nycklar!
Som vi har rapporterat om i trapphusen har vi haft en våg av källar­inbrott och cykelstölder. Vi ser nu över både dörrar och lås för att höja säkerheten.
Men inget låssystem är säkrare än hur vi sköter det – och vi behöver bli bättre! Förtroendemannen kollar vid lägenhetsöverlåtelser hur många taggar och husnycklar (CMS 316) köparen får. Inte sällan är någon tagg borta − och inte spärrad!
Nu ber vi dig att meddela förtroendemannen hur många taggar och husnycklar du har. Ange även numren på taggarna. (Detta gäller inte nycklar till din lägenhetsdörr.)
Vi upprepar även:

    •  Anmäl direkt tappad tagg.
  Se till att dörrar låser efter dig.
  Stäng uppställda dörrar.
  Felanmäl krånglande dörrar/lås.
  Ta bort instuckna saker ur låsen.
  Släpp inte in obehöriga.
  Ha inga värdesaker i förråden.
  Sätt hänglås på alla förråd, så att vi kan se om inbrott har skett.

P-platser och garage ses över
Överklagandet av detaljplanen för Kabelgatan/Stortoppsgatan avslogs av Länsstyrelsen. Styrelsen överklagar nu till Mark- och miljödomstolen, en handläggning som sedan kan ta månader.
Därmed har vi ingen exakt tidsplan om vad som gäller − eller om bostadsbygget ens blir av. Göteborgs Stad ska dock meddela oss tio månader innan rivning kan planeras ske. Och före det ska detaljplanen ha vunnit laga kraft.Föreningen har enligt avtalet med kommunen rätt att, om bostadsbygget blir av, disponera 14 garageplatser i nybyggnationen. Därutöver finns planer på att utöka antalet p-platser i föreningen.
Styrelsen arbetar nu med att se över vårt behov av garage och p-platser samt hur nya platser ska tilldelas de berörda medlemmarna.

Bytesrum i Kabelgatan 26
Flera medlemmar har efterlyst ett ”bytesrum” för användbara saker. Vi har dock haft svårt att hitta ett bra utrymme inomhus och även plats för att bygga ett skjul utomhus. (Inte blir det lättare med tanke på kommande p-platser och cykelställ med tak och fastlåsning.)
Men nu gör vi ett försök i liten skala! Soprummet i Kabelgatan 26 är relativt stort. Där har vi inrättat ett bytesrum, som du kommer in i med din husnyckel.
Du ställer in saker du vill bli av med och plockar med dig det du vill ha. Där finns även ett kärl för wellpapp, för att avlasta grovsoprummet på Vantgatan 3. Det du inte får ställa in är större möbler, tjock-TV, bildäck, kemikalier, farligt avfall eller skrymmande saker.
Då och då kör vi bort det som ingen verkar vara intresserad av.

Airbnb-uthyrning ej tillåten
På senare tid har det blivit vanligt att företag via webben förmedlar uthyrning av bostäder. Airbnb är ett exempel. Denna form av uthyrning är inte tillåten i vår förening.
Observera att andrahandsuthyrning alltid kräver styrelsens tillstånd. Hyr du ut utan tillstånd riskerar du att mista nyttjanderätten och bli uppsagd.
Regler för andrahandsuthyrning finns på hemsidan, under rubriken Svar på allt. Ansökningsblankett hittar du också där.

Flytta inte runt utemöblerna!
Vi har utomhus placerat bord och soffor på ställen som är tänkta som trevliga mötesplatser. Vi gör nu en satsning på att komplettera med fler möbler, så att alla känner att de har en mötesplats nära sitt hus.
Vi har valt lösa möbler, som kan vridas eller flyttas lite efter solens gång. Men de ska stå kvar på de utsedda platserna och alltså inte bäras iväg till andra hus och sedan kanske dessutom bli stående där.

Årsstämma med få deltagare
Tack alla som deltog i årsstämman den 12 maj! Tyvärr fortsätter trenden med allt färre deltagare. I år var vi 57 personer, mot 66 förra året och 70 året dessförinnan.
Dock valdes en ny stark styrelse, med tio ledamöter, en ökning med två sedan förra året. Stämmoprotokollet bifogas detta blad.

Till sist
Vårens fördelning av odlingslotter är klar. Vi har nu 48 stycken!
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.