2010-02-22

Motionera till årsstämman
Årets årsstämma hålls onsdagen den 28 april kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika kl 18. Motioner ska lämnas via brev eller e-post till expeditionen, senast den 31 mars. Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer. Enklare frågor ställer du till styrelsen, för behandling på styrelsemöte.

Delta i styrelsearbetet
Är du intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende – och därmed ditt eget? Du som vill bli styrelseledamot, revisor eller valberedare, kontakta valberedningen:
Karin Boqvist, tfn 14 40 53; Bo Johansson, tfn 24 49 40; Nina Secund Holfelt, tfn 14 56 10.

Sänkt bredbandsavgift från den 1 januari
HSB har tecknat ett centralt ramavtal med Bredbandsbolaget, som ger oss bredband om 100 Mbit/s för 275 kronor i månaden. Föreningar kan även teckna fleråriga avtal, vilket styrelsen för HSB Gråberget inte finner intressant, dels för att ytterligare avgiftssänkning blir marginell, dels för att mycket händer på bredbandsområdet. Den nya avgiften införs automatiskt.

Vintervädret ökar inte våra energikostnader
Kanske är ni oroliga för att den kalla vintern och det höga elpriset ökar våra energikostnader. Här kommer då lugnande besked: Vi har i vårt fjärrvärmeavtal en fast årskostnad och i vårt elavtal en fast kostnad per kilowattimme. Så ni kan lugnt njuta av kylan ute och värmen inne.

Anticimex svarar numera för sanering mot ohyra
I och med att vi från i år har vår fastighetsförsäkring hos If har vi fått ett nytt fullserviceavtal mot ohyra. Har du problem med ohyra ringer du helt enkelt Anticimex, telefon 742 26 00, och anger försäkring If SP124689. Etiketter om detta sitter även i alla trappuppgångar.

Lämna in din bastunyckel och basta med ”taggen”
Vi går nu över till elektronisk låsning även för bastun och därmed plockas låscylindern bort inom kort. Du som vill basta får tillgång via din ”tagg” (nummer 1 som standard). Kom in på expeditionen och lämna in din bastunyckel, så kan du sedan basta ”elektroniskt”. Observera att bastutiderna även fortsättningsvis är klockan 06–22. Du bokar tid via pärmen i bastun.

Tänk på numreringen av dina elektroniska nycklar
Flera medlemmar har inte förstått vitsen med numren på de elektroniska nycklarna (taggarna). De finns för att vi ska kunna spärra rätt nyckel, om någon tappas bort. Så håll reda på vem som har respektive nyckel, annars kan du få flera spärrade och därmed få betala för flera nya.

Fyra MC-platser klara
Föreningen har ordnat fyra uppställningsplatser för motorcykel. Därmed är behovet täckt för alla dem som hittills anmält intresse. Platserna är på de två tidigare små p-platserna 83 och 92. Dessa var svåra för förtroendemannen att fördela, då endast mycket små bilar fick plats.

Övrigt nytt i korthet
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut undersöker fasadskadorna på Kabelgatan 8–14.
Den obligatoriska energideklarationen är klar och kommer att anslås i respektive trapphus.
Stans arrendeavgifter för p-platserna är kraftigt höjda, men det påverkar inte p-platshyran.
Målning av trapphus och källare är under projektering och kommer att utföras i etapper.
Städbolaget har en ny städare vid namn Nina som nu har hand om alla husen.