2018-11-19

Glögg, julträd, pepparkaksbak!
Torsdagen den 29 november klockan 18 dricker vi glögg och tänder julbelysningen. Lördagen den 15 december klockan 14 bakar vi pepparkakor. Utförlig information finns i trapphusen och på hemsidan, Glögg respektive Pepparkaksbak.

Månadsavgifterna höjs något
Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att den 1 januari 2019 höja avgifterna för bostadsrätter med 3 %. En viktig orsak till höjningen är att vi måste ta höjd för en stor höjning av tomträttsavgälderna, som kommer 2021−22.
Dessutom står många stora åtgärder för dörren, till exempel:
   •  systemen för avlopp, dagvatten och dränering
   •  fasader och balkonger
   •  inbrottssäkring
   •  upprustning av parkeringsplatser
   •  större cykelutrymmen
   •  trädöversyn.

Lägenhetsbesiktningar införs
Från och med den 1 december kommer föreningen att låta genomföra en besiktning vid varje lägenhetsöverlåtelse samt vid renovering av badrum och kök. Besiktningarna utförs av Inspector Sverige AB och bekostas av föreningen.
Syftet är att i möjligaste mån undvika framtida skador, som annars kan bli mycket besvärliga och kostsamma för såväl lägenhetsinnehavaren som föreningen.
Inför en överlåtelse kontrolleras lägenhetens badrum och kök. Vid badrums och köksrenovering sker två kontroller, för att säkerställa att renoveringen utförs fackmässigt. Lägenhetsinnehavaren får ett protokoll.
Det åligger medlemmen att i god tid innan en överlåtelse eller renovering kontakta såväl styrelsen som Inspector, telefon 031-722 76 70, för att handläggningen ska gå så smidigt som möjligt.
Utförlig information finns här.

Två bilpoolsplatser hos oss
Från och med den 1 december kan du hyra bil via bilpoolsföretaget Sunfleet. De kommer att ha två bilar mellan Kabelgatan 14 och 16, på p-platserna 40 och 41. Det blir konventionella bränslebilar, men kanske elbilar kan komma senare.
Det är ett förmånligt avtal mellan Sunfleet och HSB, där du startar med sex månader utan månadsavgift. Komplett information och en länk till Sunfleet finns här.

Inga balkongombyggnader
Styrelsen får fortfarande emellanåt in frågor om utbyggnad och/eller inglasning av balkonger.
Som en uppföljning av förra årsstämman hänvisar vi till Stadsbyggnadskontorets påpekande att Gråberget är med i ett bevarandeprogram som försvårar de flesta förändringar av våra byggnader.

Råttorna skyr Gråberget
Den råttbekämpning vi införde i januari 2017 har varit mycket framgångsrik. Bekämpningen består av stora ”råttfällor” i djurens favorittillhåll – avloppsrören.
Den första månaden tog vi 337 råttor. Sedan sjönk antalet efter hand, med 19 stycken som bottennotering och oftast i ett spann om 40−60 stycken. Väldigt få klagomål på råttor till expeditionen tyder också på att vi har lyckats bra.
Men nu kommer vintern och snälla medlemmar vill hänga ut fågelmat. Det avråder vi ifrån, för maten trillar ned på marken och drar till sig råttor. I valet mellan att värna fåglarna och oss väljer vi oss!

Lyckad hjärtlungräddningskurs
Tio personer deltog i Röda Korset-kursen i Hjärt-LungRäddning (HLR) i samlingslokalen den 28 juni. Kursen var mycket pedagogisk och med många handgripliga övningar.
De viktigaste momenten var livstecken, medvetslöshet, luftvägsstopp, larma, stabilt sidoläge, återupplivning och hjärtstartare. Deltagarna sade efteråt att de nu vågar ingripa vid en krissituation.
Vi anordnar troligen fler kurser. Anmäl intresse till expeditionen.

Till sist
Du vet väl att du klockan 8−20 kommer in i expeditionens hall?
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.