2014-06-19

Avtal om tomträtten klar
Förhandlingar om avtal med kommunen om tomträtten mitt emot Kabelgatan 12−14, där vi har kallgarage och parkeringsplatser, har nu avslutats. Avtalen är påskrivna av båda parter.
Från den 1 juli har vi inte längre tomträtten kvar, utan hyr garagen och arrenderar parkeringarna. Nya garage och p-platser för oss kommer att ordnas i nybygget vid Stortopps­gatan och inom föreningens markytor längs Kabelgatan och Vantgatan.
Ganska säkert kan vi använda de nuvarande garagen och p-platserna ett par år till. Detaljplanen kommer nog att överklagas, så byggstart lär bli tidigast 2016.
Mer information kommer att läggas upp löpande på vår hemsida.

Samråd om detaljplan
Göteborgs Stad har nu tagit fram förslag till detaljplaner för nya bostäder på Gråberget. Samråd startade den 21 maj och pågår till den 1 juli. Senast då ska synpunk­ter lämnas skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, diarienummer 0377/12.
Utställning för detaljplanen kan beskådas på Majornas bibliotek, Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.
Styrelsen kommer att lämna synpunkter på planförslaget, framför allt om att planen avviker kraftigt från programförslaget, inte minst i fråga om husens höjd. Enligt förslaget skulle ny bebyggelse ”förhålla sig i struktur och höjd till hus på samma sida av Kabelgatan”. Husen skulle dessutom ”utformas som lameller i fyra våningar”. I planförslaget är det nu istället hus på 5−8 våningar.

Nytt avtal Bredbandsbolaget
Från den 1 juli får vi lägre priser på bredband, telefoni och TV från Bredbandsbolaget.
Nya priser är 250 kr/mån för 100/10 Mbit/s med telefoni och 210 kr/mån om du är 60+. För mer information, se vår hemsida eller kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst.
Använder du redan Bredbandsbolaget får du tyvärr inte automatiskt de lägre priserna. Du måste själv kontakta bolaget.

Sommar och semester!
Expeditionen kommer att ha stängt för semester veckorna 28–30 och 33–34. Under den tiden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kund­­tjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötarna. Vid behov kontaktar de styrelsen.
På samma sätt bokar eller avbokar du gästlägen­heter och samlings­­lokal under denna semesterperiod.

Fasadrenoveringen försenad
Fasadrenoveringen på Kabelgatan 8–14 lider mot sitt slut. Kabelgatan 10 har gått som planerat och tillgång till balkongerna kommer att kunna ges senast vecka 26.
Kabelgatan 8 har varit besvärligare, med mycket extra repara­tionsarbeten av dåliga väggar. Det innebär att putsningen där tyvärr inte kommer att vara klar före semestern.
Vi försöker minska olägenheterna för de boende genom att koncentrera arbetet till två fasadsidor i taget. Detaljinformation kommer att delas ut separat till dem som bor på Kabelgatan 8.

Stopp för bokningar
Efter sommaren börjar själva arbetet med renoveringen av samlingslokalen, den äldre gästlägenheten och bastun. Det innebär förstås några olägenheter för oss. Från mitten av augusti och resten av året kan dessa lokaler inte användas alls.
En tillfällig expedition måste inrättas och vi försöker även ordna en lokal där Skapargruppen och HSB Fritid kan träffas. Vi återkommer till det via anslag i trapphusen.

Förbättrad fastighetsskötsel
Såväl styrelsen som förtroendemannen ser en förbättring när det gäller fastighetsskötseln. I mars fick vi en ny ”områdesansvarig” vid namn Pekka.
Därmed märktes en helt annan attityd till felanmälningar och övrigt arbete. Kort sagt snabbare och bättre. Även den ”extraresurs”, Anton, som har varit här ett tag har givit ett gott intryck.
Föreningen har ännu inte fått den ekonomiska kompensation som styrelsen har begärt av HSB.

Bättre och tätare information
Den nyvalda styrelsen tänker ta ett ordentligt tag i informationen till och kommunikationen med medlemmarna. Detta har länge varit ett stort önskemål, det vet vi.
Från och med nu kommer infor­mation att läggas upp löpande på hemsidan. När vi har tillräckligt för att fylla ett Gråbergsblad delar vi ut informationen även i pappersversion. Målet är en tätare utgivning än de fyra gånger per år, som hittills har varit normalfallet.

Livlig årsstämma
Tack alla medlemmar som var närvarande vid stämman den 8 maj! Diskussionen blev stundtals livlig, vilket ju tyder på att medlemmarna känner ansvar för sitt boende. Det är mycket positivt.
Mesta diskussionen blev det kring valet av ny styrelse. Resultatet av valet blev att antalet ledamöter minskade med en, samt en ganska stor förändring av vilka som ingår i den nya styrelsen.
Styrelsen tackar åter de avgående ledamöterna Margot Ericsson, Gunnar Johansson, Ewa Larsson, Magnus Wassenius och Hanna Wessman samt valberedningens Christina Eklund (tidigare Carlsson) för deras engagemang.
Stämmoprotokollet har delats ut och finns även på hemsidan.

Balkongmålning utvärderas
Styrelsen beklagar att frågan om balkongmålning har dragit ut så på tiden. Under den pågående fasadrenoveringen på Kabelgatan 8-14 renoveras även balkonggolven. Resultatet ser mycket bra ut, men ska utvärderas en tid innan övriga balkonger åtgärdas.
  Flagningen ser mycket tråkig ut, men någon fara för konstruktionen är det inte på kort sikt. En trall döljer det fula och är ju skön att gå på.

Vårstädning i sommarvärme
Vårstädningen den 26–27 april samlade relativt många personer. Vi var omkring 35 på lördagen och runt 15 på söndagen. Båda dagarna präglades av mycket utfört arbete, otroligt vackert väder, trevlig samvaro och god fika. Tack alla för en fin insats!
Boende på Vantgatan 3 kallade till grillning på lördagskvällen, så vi blev ett litet gäng som umgicks vid grillen. Fler hade tänkt samma sak, så det var gott om folk på platsen.

Alla grönytor är inte våra
Fastighetsskötarna har fått kritik för dålig skötsel av några grönytor som faktiskt tillhör stan. Det gäller gräsmattan mellan Kabelgatan 14 och 16 samt långgräset bredvid trappan från Vantgatan 1 G.

Låt inte toaletten rinna
Fastighetsskötarna har just löst problem med störande ljud i två av våra hus. Ljudet, som orsakade sömnsvårigheter, visade sig bero på toaletter som stod och rann.
Vi uppmanar nu alla att se över sina toaletter och vid behov felanmäla dem. Det är en vanlig reparation som föreningen står för.

Påta eller inte påta är frågan
Du vet väl att du – gärna ihop med någon granne − kan få påta i någon av våra rabatter? Vill du haka på detta, kontaktar du förtroendemannen. Föreningen står för växter mot uppvisat kvitto.
Det är viktigt att ni som inte längre kan eller vill sköta en rabatt meddelar detta, så att fastighetsskötarna tar han om skötseln.

Vill du ha bara en nyckel?
Vi påminner om att du kan välja att byta låscylinder i din dörr, för att kunna använda samma nyckel som till husets allmänna utrymmen?
Beroende på låstyp kostar det 700–1 800 kr om du byter lås själv och 850–2 000 kr om låsfirman gör bytet. Mer information får du av Nokas Låsteknik, tfn 380 69 10.

Rök med hänsyn till grannarna
Det råder rökförbud i alla våra gemensamma utrymmen, men i din lägenhet kan du förstås röka. Du får även röka på balkongen, men det är inget du ska kräva att göra, om det stör dina grannar.
Din rök kanske går rakt in i grannens sovrum. Då har du själv fortfarande en rökfri lägenhet, medan grannen inte har det. Att du inte slänger ut fimpar är en självklarhet.

Ingen reklam i våra entréer
Då och då är våra ytterdörrar och trapphus belamrade med reklamlappar. Föreningen tillåter inte detta, så ta gärna bort sådant.
Vissa firmor respekterar inte Nej till reklam-skyltar på brevlådan. Får du oönskad reklam, kontakta den som står för reklamen.

Mata inte råttorna!
Fastighetsskötarna och saneringsföretag försöker få bukt med råttorna, som verkar bli allt vanligare. Du kan hjälpa till, genom att inte lägga ut bröd eller annat för fåglar.
Ser du råttor, anmäl det direkt via sedvanlig felanmälan.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!