2013-10-21

Fastighetsskötseln utvärderas
HSB Göteborgs fastighetsskötsel bör vid det här laget ha kommit förbi alla ”startproblem”. Styrelsen utvärderar nu entreprenaden och tar gärna emot synpunkter.
Hur fungerar felanmälan? Sker åtgärderna snabbt eller långsamt? Hur sköts uteområdet? Lämna dina synpunkter till förtroendemannen.

Fasadrenovering enligt plan
Fasadrenoveringen på Kabelgatan 8–14 går enligt tidplanen. Om inget oförutsett inträffar kommer arbetena på Kabelgatan 14 och 12 att avslutas vecka 45 respektive 51.
I början av vintern blir det en paus i arbetet. Ställningar reses i vecka 3 kring Kabelgatan 10 och vecka 6 kring Kabelgatan 8. Vi vill redan nu meddela att de boende innan dess behöver tömma sina balkonger, eftersom fronterna ska monteras ned och rengöras.
Uppkomna skador under arbetet hanteras som vanlig felanmälan.

Inga besked än om förtätningen
Förhandlingarna med stan fortsät-ter om kallgaragen och p-platserna mittemot Kabelgatan 12 samt om ersättning för dessa. Styrelsens mål är en situation likvärdig den idag. När vi väl vet vad stan erbjuder krävs beslut på en extrastämma.

Lokalrenoveringar dröjer
Planeringen av renoveringen av den gamla gästlägenheten, samlingslokalen och bastun har visat sig ta mer tid än tänkt. Lokalerna kan förmodligen användas året ut.
Dock kan de bokas bara en månad framåt i tiden. För tider längre fram sätter förtroendemannen dig som reserv och ger besked senare.

Möjligt att byta lägenhetslås
Nu är det stora låsbytet i föreningens alla gemensamma utrymmen klart. I samband med detta passade en rad medlemmar på att byta lås till den egna lägenheten. Vill även du byta, kontakta Nokas Låsteknik, Första Långgatan 18, tfn 380 68 00.
Vill du ha fler nycklar, kontakta förtroendemannen för en rekvisition till Nokas.

Kolla din spiskåpas funktion
Om du tycker att din spiskåpa fungerar dåligt kan reglaget till spjället ha släppt. Du kan kolla funktionen så här: Öppna spjället med vredet. Håll upp ett A4-papper. Det ska då suga fast. När du stänger spjället ska papperet släppa.

Höststädning i blandväder
Höststädningen den 5–6 oktober samlade drygt 20 personer vardera dagen. På lördagen blöttes vi ned av lite regn, medan söndagen bjöd på solsken.
Som vanligt blev mycket gjort, granntrivseln var hög och Majs smörgåsar sedvanligt jättegoda. Tack alla för en fin insats!

Ingen pub i höst
Osäkerheten kring renoveringen av samlingslokalen har gjort att pubgruppen inte har ordnat någon höstpub. Gruppen hoppas nu på en vårpub – kanske som nyinvigning?
Vill du vara med i pubgruppen, kontakta förtroendemannen.

Stan åtgärdar hala gångvägen
Gångvägen mellan Vantgatan 1 och Kabelgatan 16 blir varje år som en isbana i nedre delen. Det beror på det vatten som rinner utefter berget och därefter över gångvägen.
Efter påstötningar från vår sida ska stan nu åtgärda detta. Förhoppningsvis slipper vi halka i vinter.

Koppla din hund
Det är trevligt med hundar, katter och andra husdjur. Något generellt koppeltvång råder inte i Göteborg, men däremot nära förskolor och skolor. Och vi har en förskola här.
Vi har haft några tillbud med lösa hundar och styrelsen ber därför hundägare att följa reglerna. En annan regel är att plocka upp efter sin hund – överallt.

Parkera inte på de gula strecken
Det råder förvirring om de gula vägstrecken mellan Kabelgatan 37 och 39. Flera har trott att det numera är fritt att parkera där, eftersom Trygga Rundans skylt är borta.
Men där stannar nu istället Flexlinjen, vilket inte anges. Påtala gärna för stan på telefon 15 00 17 att en skylt borde sättas upp.