2013-02-27

Motionera till årsstämman
Årets föreningsstämma hålls tors­dagen den 2 maj kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika kl 18. Motioner lämnas via brev eller e-post till expe­ditio­nen, senast den 31 mars. Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara under­teck­nad med namn, adress och lägen­hetsnummer. Enklare frågor ställer du istället till styrelsen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.

Fortsatt förhandling med stan
Förhandlingen fortsätter med stan om ersättning för våra 27 garage och 9 p-platser som försvinner. Styrelsens mål är samma antal och typ här på Gråberget och med avgifter som idag. Stans förslag är upp till 15 nybyggda garageplatser och övriga inom vårt eget område. Stan står för planeringen av dessa övriga och vi för kostnaderna.
Föreningen måste besluta på en extrastämma, troligen i mars/april. Mer information finns på stans hemsida. Enklast är att låta din sökmotor söka på BN0377/12.

Två fasadmetoder utreds
Styrelsen har under vintern fortsatt utreda alternativa fasadmaterial kontra puts för de skadade fasaderna på Kabelgatan 8–14. För att bibehålla karaktären i området väljs tilläggsisolerad puts. Samtliga fasadsidor kommer att bytas, detta för att undvika fram­tida problem och underhåll. Styrelsen ser på två oberoende leverantörer med väl utprovade system. De har något olika egenskaper och ska utvärderas. Metoden ska klara hård yttre påverkan.Vid upphandlingen ska leverantörerna bistå med kunskap och erfarenhet. Beslut tas i vår, med preliminär byggstart i sommar.

Nya lägenheten färdigbyggd
Ombyggnaden av lokalen på den norra gaveln av Kabelgatan 37 är klar. Lägenheten är en etta på cirka 40 kvm och får adressen 37 G. Mäklaranbud tas in för en försäljningsstart i mars. Medlemmar kommer att få en separat visning. Håll utkik efter anslag i trapphusen.

Trapphusen klara i mars
Golvpoleringen blev klar vid årsskiftet, något senare än beräknat. Målningen går enligt tidplan och ska vara klar och besiktigad i mars. Föreningen och HSB Ombyggnad är mycket nöjda med resultatet och med entreprenören KP Måleri.

Nya parkeringsregler på gång
Styrelsen har gått igenom våra regler för parkering, bland annat för att genomföra en motion om bättre nyttjande från årsstämman 2012. En viktig förändring är kravet att medlem disponerar bil. Skriftliga kontrakt ska upprättas för p-platser och garage. Dessa ska även reglera ­uthyrningar i andrahand. Fullständig information beräknas vara klar i mars.

Odla i egen odlingslott
Förra årets försök med tio odlings­lotter innanför boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12 slog väl ut. Nu ordnar vi ytterligare åtta lotter, i två grupper i klippområdet ovanför Vantgatan 1 respektive 3. Därmed är det stor chans att de flesta odlarna har nära till sin lott.
I dagsläget finns bara några lediga platser kvar. Är du intresserad, se hemsidan för mer detaljer och hör av dig till förtroendemannen.

Gårdsloppis den 24 mars
De boende på Vantgatan 2 har bestämt sig för att ha ordna gårdsloppis med café utanför sitt hus. Det hela går av stapeln söndagen den 24 mars kl 10.30. Det skulle vara roligt om fler hakade på. Röj i dina förråd och ställ ut ett bord. Kanske blir detta fröet till en framtida Gråbergetdag?

Vårstädning den 27–28 april
Våren känns kanske ännu en bit borta, men årets vårstädning är redan bestämd. Vi samlas den 27–28 april för att påta i jorden, röja sly, snygga till rabatter och annat kreativt. Föreningen bjuder på fika.

Klart färre inbrott
Den tidigare vågen av förrådsinbrott har avstannat. Om detta beror på Nokas bevakning av området är för tidigt att säga. Hur som helst hoppas vi på fortsatt lugn.