2012-06-20

Sommar och semester!
Expeditionen håller stängt för semester från den 9 juli till den 10 augusti. Har du brådskande frågor, vänd dig till fastighetsskötarna på Kabelgatan 20, telefon 24 42 09. Vid behov kontaktar de styrelsen.
Hos dem kan du även boka eller avboka gästlägenheten och samlingslokalen. Deras semester ligger omlott, så minst en av dem är på plats.

Dagiset och bageriet blir kvar
Göteborgs Stad har efter förhandlingar med föreningen nu gett upp planerna på att bygga ett punkthus på Kravellgatan. Avsikten var att riva vårt lilla hus med dagis och bageri, men nu kan verksamheten där alltså fortsätta som vanligt.
Förutom att vi är glada över barnen får vi in hyresintäkter.

P-platser och garage uppsagda
Göteborgs Stad har sagt upp vårt tomträttsavtal för marken mittemot Kabelgatan 12, där vi har kallgarage och p-platser. Uppsägningen är till den 29 juni 2014 och beror på att stan planerar hus där. Efter vad som sagts hittills, rör det sig om ett lamellhus i tre våningar.
Föreningen förhandlar nu med stan om ersättningsplatser för de bilplatser vi förlorar. I det bifogade brevet kan du se stans information.

Odla i egen odlingslott
Styrelsen har godkänt ett förslag från Gröna Gruppen om att ordna odlingslotter i pallkragar. Det blir i år ett försök med tio platser vid boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12. En lott per lägenhet gäller, medlemmen betalar en startavgift och skaffar själv jord och verktyg.
Slår försöket väl ut undersöker vi möjligheten att utöka antalet lotter nästa vår. I dagsläget har 19 personer anmält sig. Är du intresserad, hör av dig till förtroendemannen.

Kommitté till 60-års-firande
I år fyller HSB Gråberget 60 år och det ska vi fira! Vi söker nu intresserade till en festkommitté som kan ta fram förslag på firande. Har du goda idéer och vill vara med och genomföra dem, kontakta expeditionen före semestern. Då kan vi hålla festen någon gång i höst.

Måla balkonggolvet själv
Styrelsen har beslutat att inte driva de flagande balkongerna som ett garantiärende, utan istället ta upp dem i den övergripande diskussionen om fasaderna. I och med det går vi nu efter stadgarnas underhållsansvar, dvs att medlemmen målar golvet och frontens insida, medan föreningen målar taket.

Snart två lägenheter till
Den ombyggnad av två gavellokaler till lägenheter vi tidigare har nämnt är nu igång. På Kabelgatan 37 F blir det en ny bostadsrätt och på 35 E blir det en gästlägenhet till. Vi återkommer i höst om hur arbetet går.

Fjärde trädöversynen utförd
Även i år har vi sett över träden och då i de två ”vilda” områdena från lekplatsen vid Kabelgatan 24, via dagiset, bort till Vantgatan 2. Detta var den fjärde och sista översynen. Området är nu glesare och luftigare och lättare att sköta.
Nu fortsätter Gröna Gruppen att använda årliga öronmärkta pengar till utveckling av utemiljön. Genom detta har grillplatsen fått två nya sittgrupper. Och så fortskrider planerna på en riktigt fin lekplats.

Vårstädning med sol och grill
På vårstädningen den 5–6 maj var vi minst 60 personer. Båda dagarna präglades av mycket utfört arbete, vackert väder, trevlig samvaro och god fika. Tack alla för en fin insats!
På lördagskvällen drog vi igång grillen där drygt tio personer hade med sig något att slänga på gallret. Grillningen kommer vi att ha som ett stående inslag på städdagarna.

Fixaren i Majorna–Linné
Är du 67 år eller äldre och behöver hjälp med enklare service eller reparationer? Kontakta då Gunnar, Fixaren i Majorna–Linné, telefon 365 86 06 med telefonsvarare. Just nu har han ett tillfälligt nummer, 0707-85 22 00, och han har semester den 25 juni till den 13 juli.
Tjänsten (tidigare Fixar-Lars) ska förebygga olyckor i hemmet. Det kan vara att byta glödlampor, fästa elsladdar, hänga tavlor eller bära saker. Dock ingår inte arbeten som kräver fackkunskap. Tjänsten är gratis, men material betalar du.

Övrigt nytt i korthet
Nytt elavtal är tecknat med 
Göteborg Energi Din El.
Ventilationskontroll är godkänd på Kabelgatan 33–41.