2009-02-12

Motionera till årsstämman
Årets årsstämma hålls onsdagen den 22 april kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika kl 18. Motioner ska lämnas via brev eller e-post till expeditionen, senast den 5 mars.
Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer. Enklare frågor ställer du till styrelsen, för behandling på styrelsemöte.

Delta i styrelsearbetet
Är du intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende - och därmed ditt eget? Du som vill bli styrelseledamot, revisor eller valberedare, kontakta valberedningen:
Karin Boqvist, tfn 14 40 53; Bo Johansson, tfn 24 49 40; Gunnar Johansson, tfn 14 73 63.

Nytt nummer för akuta fel 334 10 32
Vi har nytt telefonnummer till SOS Alarm, 334 10 32. Det gäller endast kvällar och helger då våra fastighetsskötare inte är i tjänst. Hissar och kabel-TV har egna nummer, se lista i entrén. Det ska vara riktigt akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag, t ex risk för personskada, större strömavbrott, vattenläcka eller allvarligt stopp i avloppsstam.
Om styrelsen bedömer felet som icke-akut, debiteras du kostnaden. Fel inom ditt underhållsansvar bekostar du själv.

Inga motorfordon på vår tomtmark
Styrelsen svarar för att regler för parkering av motorfordon följs i vårt område. Den 1 mars börjar Controlla AB att bötfälla alla registrerade motorfordon - oavsett antal hjul - som står på vår tomtmark. Styrelsen har även bett HSB Göteborg att skissa på en MC-inhägnad vid ÅV-stationen. För att få reda på behovet ber vi dig som vill hyra en plats att höra av dig.

Kom på Gröna Gruppens möte den 23 februari!
Nya och gamla medlemmar är välkomna till möte i Gröna Gruppen måndagen den 23 februari kl 18 i samlingslokalen. Då prioriterar vi åtgärder för årets öronmärkta 100 000 kr till utemiljön! Vi arbetar enligt den tidigare gjorda indelningen i fyra delområden. Vi planerar även vårens städdagar. För beräkning av fika, hör av dig till Christina Carlsson, tfn 24 32 16.

Gästlägenheten kostar 250 kr från den 1 maj
Hyran för gästlägenheten höjs den 1 maj till 250 kr per natt. Samlingslokalen kostar 200 kr.

Installationen av passersystemet fortsätter
Det nya passersystemet är nu klart på Kabelgatan 8-20 och vi delar inom kort ut elektroniska nyckelbrickor i dessa hus. På Kabelgatan 33-41 pågår arbetet och det kommer att vara lite störningar i dessa uppgångar kommer under ett par dagar.

Ny söderfasad på Kabelgatan 14 under våren
Våra husfasader tilläggsisolerades i mitten av 80-talet. På Kabelgatan 14 har en horisontell fog en bit upp på väggen spruckit och släppt in vatten innanför den täta cellplastisoleringen, med fuktskador i tre lägenheter som följd. Lägenheterna har nu återställts och till våren ska en ny, bra isolering monteras på söderfasaden. Vi kommer även att fuktmäta fler lägenheter i utsatt läge på Kabelgatan 8-14. Om detta inte visar på fler fuktskador är åtgärderna klara.

Bra respons på bredbandsenkäten
Tack alla som fyllde i enkäten! Hela 36 % av hushållen svarade, vilket är mycket bra. Svaren visar att 40 % har Bredbandsbolaget som leverantör, 12 % Comhem, 9 % bredband via telefonjacket och 8 % mobilt bredband. Några få har olika slags anslutning. Hela 31 % har inget bredband alls.
Bredbandsbolagets kunder är överlag mycket nöjda med hastighet och support. Många kan tänka sig lägre pris, utan att tumma på service eller hastighet. Styrelsen diskuterar nu att lägga till ytterligare leverantörer av höghastighetsbredband via fiberkabel.

Anslagstavla uppsatt vid Vantgatan 1 och 3
Vi har på försök satt upp en enkel anslagstavla mellan Vantgatan 1 och 3. På den kan medlemmarna informera varandra, t ex när någon vill köpa, sälja eller byta lägenhet.