2017-02-20

Nominera styrelseledamöter!
Vill du påverka allas vårt boende? Gå då med i styrelsen! Eller föreslå någon annan som ledamot. Några har flyttat eller slutat av andra skäl, så det finns lediga platser.
Kontakta valberedningen:
Viveca Råman, 0703-10 01 40
Harald Nordius, 0705-31 38 14.

Motionera till årsstämman!
Årets årsstämma hålls torsdagen den 11 maj klockan 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika klockan 18. Kallelse och dagordning kommer i årsredovisningen senast den 27 april.
Motion lämnas via brev eller mejl till expeditionen, senast den 31 mars. Den ska vara ställd till årsstämman, ha ett tydligt förslag och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer.
Enklare frågor ställer du istället till förtroendemannen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.

Åtgärder mot inbrott
Styrelsen har vidtagit en rad säkerhetshöjande åtgärder. Brister på ytterdörrar är åtgärdade. Spegelfilm är monterad på cykelrumsfönstren. LED-lampor med rörelsevakter i cykelrummen gör att ingen kan agera i mörker.
Nästa steg är brytskydd och byte av vissa dörrar i Kabelgatan 14 och Vantgatan 2. Efter utvärdering är målet att under året förstärka alla källar- och vindsdörrar.
Kontrollen av taggar och nycklar fortsätter. De lägenheter som ännu inte har svarat har nu varslats om att deras taggar snart spärras.

Träffa styrelsen i ”hallen”
Som vi tidigare har meddelat vill styrelsen fånga upp frågor och funderingar samt bjuda in till dialog och mer engagemang. Därför kan du numera träffa styrelsen vissa tisdagar klockan 18−20 i hallen utanför expeditionen. Kommande datum är den 7 mars och 11 april.

Gemenskapsdag den 22 april
I år blir ”vårstädningen” en gemenskapsdag! En dag där det finns något för alla, samtidigt som vi försöker snygga till i området. Dagen är på planeringsstadiet, men vik datumet redan nu. Mer information kommer senare i trapphusen.
På förslag är poängpromenad för att lära sig var man hittar vad, fiskdamm för småbarnen, fixa din cykel ihop med Cykelköket, grillning, föredrag om något intressant samt sedvanligt trädgårdsarbete.
Det blir en dag med många möjligheter till gemenskap och trivsel, för både vuxna och barn. Förena nytta med nöje och träffa såväl grannar som styrelseledamöter!
För att genomföra detta behövs ”volontärer”. Du som kan hjälpa till, anmäl dig till expeditionen.

Regelbundna enkäter
I somras genomförde styrelsen med gott resultat en enkät bland alla medlemmar. Enkäter är ett bra verktyg för dialog, synpunkter och idéer. De kan vara till god hjälp i styrelsens arbete för medlemmarnas och områdets bästa.
Styrelsen avser att genomföra enkäter varje år, eller oftare om behov finns. För ett bra underlag krävs en hög svarsfrekvens. Så svara alltid på enkäterna, även om du inte har särskilt starka åsikter.

Flera lediga odlingslotter
Du kan redan nu ställa dig i kö till att odla. I dagsläget har vi 45 pallkragar i fyra områden: mellan Kabelgatan 10 och 12, mellan Kabelgatan 26 och 30, mellan Vantgatan 1 och Kabelgatan 41 samt mellan Kabelgatan 33 och 35. Är du intresserad, kontakta expeditionen.

Anmäl fel rätt väg!
Det är vanligt att fel på maskiner, dörrar etc anmäls till expeditionen. Alla fel ska du anmäla till HSB, via www.hsb.se/goteborg/felanmalan eller på telefon 010-442 24 24.
Det är först då felen läggs upp som ett ärende, du får respons när det är åtgärdat och föreningen får statistik över allt. (Det är alltså inte av lathet som förtroendemannen inte tar emot felanmälan.)

Till sist
Treårigt Komfortavtal med fjärrvärme är klart.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.