2013-12-01

Månadsavgifterna höjs något
Som redan anslagits i trapphusen har styrelsen i samråd med föreningens HSB-ekonom beslutat att vid årsskiftet höja månadsavgiften med 3 %. Höjningen förklaras av fortsatta fasadåtgärder och höjda kostnader för bland annat energi, vatten och sophämtning.
Genomsnittet per kvadratmeter blir 742 kr/år, mot 720 kr/år innan.

Expeditionen helgstänger
I år är expeditionen inte bemannad fr o m den 20 december t o m den 6 januari. Under den perioden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötaren. Vid behov kontaktar hon styrelsen.
På samma sätt bokar eller avbokar du under denna period gästlägenhet och samlingslokal.

Första fasadetappen snart klar
Fasadrenoveringen på Kabelgatan 8–14 går enligt planen. Styrelsen är mycket nöjd med såväl entreprenören som resultatet.
Vid Kabelgatan 14 är ställningarna nu borta och bara småarbeten återstår. Om vädret inte ändras drastiskt börjar ställningarna på Kabelgatan 12 monteras ned efter årsskiftet. I nästa etapp reses ställningar vecka 3 vid Kabelgatan 10 och vecka 6 vid Kabelgatan 8.

Skaffa brandvarnare nu!
Så här i juletid är det extra mysigt med levande ljus. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det.
Har du inte redan brandvarnare, så skaffa denna billiga livförsäkring nu! Gör även till en vana att kolla funktionen och byta batteriet, till exempel när du har läst detta blad.

Nej till öppen dörr och reklam
Vi tillåter inte att mäklare ställer upp ytterdörren vid visning. Spekulanter får istället ringa på aktuell lägenhet. Mäklare – eller andra – får inte heller anslå reklam i husen eller sätta upp skyltar på vår mark.
En så kallad visningsbock på visningsdagen är dock tillåtet, om den placeras utan snubbelrisk. Hjälp gärna till att plocka bort annat.

Problem i grovsoprummen
Det har en tid varit relativt bra i våra grovsoprum. Men nu har stan åter sagt att vi måste sköta oss bättre, gällande såväl vad som hur.
I skrivande stund fyller en gigantisk, ej hopvikt kartong upp ett helt kärl. I kärlet intill står bräder ända upp till taket. På golvet ligger elektronik, lampor, plåtsaker, glas etc.
Styrelsen påminner om att grovsoprummen faktiskt var stängda en period på grund av vår misskötsel. Nedan ser du hur vi undviker detta.

Mycket kan återvinnas!
Stan införde 2012 viktbaserad avfallstaxa. Därmed är det extra viktigt att vi hanterar soporna rätt. Det tjänar både vi och miljön på.
Biologiskt avfall och tidningar bär du till soprummet. Där hämtar du även de ”bruna påsarna”. Brännbart hushållsavfall lägger du – väl inslaget – i sopnedkastet. Metall, glas och vassa saker läggs inte där.
I våra två grovsoprum, på Kabelgatan 16 och Vantgatan 3, kan du alla dagar kl 8–20 lämna lite större saker – men endast brännbart som får plats i kärlen.
På Vantgatan 3 kan du dessutom lämna papp, glödlampor, lågener-gilampor, lysrör och småbatterier. Absolut förbjudet är glas, metall, färg, lösningsmedel, elektronik, vitvaror, cyklar, möbler, betong, gips, byggavfall etc.
Två blå kärl finns för papp. Kartonger ska vara hopvikta eller särskurna och kärlens lock ska gå att stänga. Tre gröna kärl finns för brännbart restavfall – inget annat! Även dessa lock ska gå att stänga.
Vid gatukorsningen Kabelgatan–Stortoppsgatan kan du lämna småbatterier, tidningar och förpack-ningar. Farligt avfall kan du lämna till Shellmacken eller Farligt Avfall-bilen. Se stans hemsida för tider.

Övrigt nytt i korthet
Diskussionerna med Göteborgs Stad om förtätningen fortlöper.
Nytt treårigt städavtal med Städbolaget gäller från årsskiftet.
Samtliga hissar är nybesiktigade, med bara få småanmärkningar.
Gångstigen från Vantgatan 3 A till Kabelgatan 16 är asfalterad.

Till sist tackar vi för året som gått och önskar alla God Jul och Gott Nytt År!