2016-07-18

Sommar och semester!
Expeditionen kommer att ha stängt för semester vecka 30−34, dvs från den 25 juli till den 29 augusti. Under den tiden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötarna. Vid behov kontaktar de styrelsen.
På samma sätt bokar eller avbokar du gästlägenheter och samlingslokal under denna semesterperiod.

Nokas bevakar området
Från den 1 juli anlitar vi Nokas för bevakning. De gör ronderingar och har även utryckningsberedskap.
I samband med detta vill vi påminna dig om den tidigare upp­maningen att meddela förtroende­mannen hur många taggar (med nummer) och husnycklar (CMS 316) du har.

Felanmäl taggproblem
Idag hanterar förtroendemannen taggarna. Men han kan vara ledig eller av andra skäl inte på plats. Vi har nu en tillfällig lösning på problemet med tappad eller ej fungerande tagg: Via sedvanlig felanmälan får du av fastighetsskötaren en tillfällig tagg till ditt hus.
Tyvärr gäller detta bara vardagar och under arbetstid. Vi håller på att utreda en jourverksamhet och ber att få återkomma i frågan.

Framtagning av nya bilplatser
Styrelsens överklagande av detaljplanen för Kabelgatan/Stor­topps­gatan till Mark- och miljödomstolen kan ta månader. Parallellt med den processen ser styrelsen över behovet av garage och p-platser.

Cykelförvaringen ska förbättras
Som vi tidigare har nämnt ska vi lösa problemet med våra trånga cykelrum. Problemet växer dess­utom, efter­som många som flyttar in idag har valt bort bilen till förmån för cykel.
Läs vidare i det brev med enkät som du får ihop med detta blad.

Vatten till grillning och grönt
Sommaren är här och med den alla trevliga grillstunder. Du får dock inte grilla utan att ha minst två spänner vatten intill. Det är inte tillåtet att grilla vid eldförbud och aldrig på gräs eller klippor och inte heller nära buskage eller träd.
Vatten tar du enkelt i närmaste soprum – din husnyckel passar till alla dessa rum. Där kan du även ta vatten till rabatt eller odlingslott.

Endast vattenbaserad färg
Vi har försökt att lösa problemen med stark färglukt som sprider sig från måleriet, men har inte lyckats. Klagomålen från de boende i huset har fortsatt. För att inte tvingas stänga måleriet tillåter vi hädan­efter endast vattenbaserad färg.

Plocka ihop leksaker efter dig
Visst är det roligt att man ser spår av barn i området! Men vid lekplat­sen ligger dygnet runt leksaker utspridda från Vantgatan 3 via Kabelgatan 22 och 24 upp till 26:an.
Stora bilar och rullbrädor är lätta att snubbla på − även för den som inte är synskadad. Dessutom är det bra att visa barnen att man plockar ihop efter sig.

Odling i pallkragar populär
Odlingslotterna har blivit en succé och vi har nu 45 pallkragar, plus fem till som vill starta nästa år. Vi påpekar att odling är tillåten endast i pallkragar som styrelsen upplåtit − inte i spänner eller liknande.
Vi har idag lotter i tre områ­den: vid boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12, mellan Kabelgatan 26 och 30 samt mellan Vantgatan 1 och Kabelgatan 41. Nya lotter kommer att tillåtas mellan Kabelgatan 33 och 35. Är du intresserad, kontakta förtroendemannen.

Fynda i bytesrummet!
Bytesrummet i soprummet på Kabelgatan 26 är nu igång och redan har saker åkt både in och ut där. Regeln är enkel − du ställer in saker du vill bli av med och plockar med dig det du vill ha. Allt som ställs dit ska vara helt och rent. I rummet finns även ett kärl för wellpapp.

Till sist
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!