2010-12-08

Höjda avgifter på grund av höjda tomträtts- och arrendeavgifter
Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att höja månadsavgifterna för lägenheterna med 1 procent den 1 januari 2011. Tomträttsavtalen med Göteborgs Stad har löpt ut och de nya avgifterna blir cirka 30 gånger högre. Styrelsen har planerat för det här i flera år, men väljer att även i år höja avgifterna något. Avgifterna för fordonsplatserna höjs också, p-platserna till 230 kr, kallgaragen till 360 kr, varmgaragen till 490 kr och MC-platserna till 115 kr. Stan har höjt även dessa arrenden och de är nu cirka 50 gånger högre.

HSB-tjänsten NABO hjälper dig vid störningar
Styrelsen har beslutat anlita HSB-tjänsten NABO för att kunna hantera störningar och andra problem som drabbar våra medlemmar. Förkortningen uttolkas Närområdesassistent i bostadsrättsföreningen och presenteras i broschyren som delas ut tillsammans med detta blad.

Nya rikstäckande lägenhetsnummer
Enligt lag ska alla fastighetsägare ha numrerat lägenheterna enligt ett rikstäckande, fyrsiffrigt system. Dessa nummer anger vi nu i respektive trappuppgång. De används vid kontakter med myndigheter. Inom föreningen och vid beställda arbeten använder vi våra egna nummer.

Anmäl intresse för bilkooperativ
Frågan om ett bilkooperativ har väckts på nytt. Ett sådant existerade för några år sedan. Om du är intresserad av detta, anmäl dig till förtroendemannen, så får vi se hur stort intresset är.

Styrelsearbetet – en möjlighet att påverka boendet
Styrelsens sammansättning förändras kontinuerligt. Några flyttar och andra avgår. Är du
intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende? Anmäl dig då till valberedningen:
Karin Boqvist, tfn 14 40 53;
Bo Johansson, tfn 24 49 40
Nina Secund Holfelt, tfn 14 56 10

Sy, sticka, virka, brodera eller "bara" umgås
Den sömnadscirkel som vi flaggade för i alla trapphus är nu igång för fullt. I dagsläget är de drygt tio personer som träffas torsdagar kl 18 och kommer att så göra under hela våren. Om du är intresserad att vara med, kom till samlingslokalen på Vantgatan 3. Cirkeln kostar inget.

Höststädning i härligt väder
På höststädningen den 9 och 10 oktober slapp vi regn helt och hållet! Båda dagarna deltog runt 20 personer – en god samling, även om vi kunde vara fler i en förening med 568 hushåll.
Vår utemiljö är ett samarbete mellan fastighetsskötarna, Gröna Gruppen och vi boende.
Städdagarna är ett bra sätt att umgås med grannar och få tips. Kom gärna på vårstädningen!

Expeditionen har två telefontider, telefonsvarare, mejl och brevlåda
Några tycker det är svårt att nå förtroendemannen. Tisdagskvällen kl 18–20 kan vara tjock för då har expeditionen både telefontid och besökstid. Men jag har faktiskt en telefontid på onsdagar kl 14–16 och då går inte telefonen särskilt varm.
Får jag meddelande på något annat sätt ringer jag alltid upp direkt. Ha dock i minnet att jag jobbar halvtid.

Tid för levande ljus och brandvarnare
Så här i juletid tänder många levande ljus. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det. Om du inte redan har brandvarnare så skaffa denna billiga livförsäkring nu! Gör även till en vana att regelbundet kolla funktion och byta batteri, t ex när du läst detta blad.

Övrigt nytt i korthet
Entrédörrarna på Kabelgatan 22–30 är nu äntligen på gång.
I vårt analoga TV-grundutbud ersätts den 17 januari MTV av TV11 (heter idag TV400).
Städbolaget har åter fått en ny städare, denna gång heter hon Saima.

Till sist tackar vi för året som gått och önskar alla GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!