2015-05-22

Nya hemsidan uppdaterad
Nya hemsidan är igång, på vår vanliga adress www.hsbgraberget.se. Det mesta är just uppdaterat, till exempel allt under Svar på alla frågor.
Det finns dock fortfarande en del kvar att göra, bland annat när det gäller själva upplägget, struktur, flikar, länkar, kalender etc. Vi kommer att arbeta vidare med det.

Bastun ej klar för användning
Tyvärr måste en del åtgärder göras i bastun innan den kan användas. Vissa arbeten är inte rätt utförda och måste göras om.
Styrelsen prioriterar att få ändringarna utförda, men kan i dagsläget inte säga när allt är klart.

Nu har vi 50 odlingslotter!
Styrelsen har godkänt ännu fler odlingslotter i pallkragar. Nu har vi hela 50 stycken, spridda i tre områ­den: vid boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12, i klippområdet mellan Kabelgatan 26 och 30 samt i klippområdet mellan Vantgatan 1 och Kabelgatan 41.
Det nyligen genomförda uppropet i trapphusen gav resultat och nya odlare kom till, men tio lotter är fortfarande lediga. Är du också intresserad, kontakta då Stina Jansson på telefon 0738-23 10 48 eller via stina.jansson@telia.com.

Ta hand om en rabatt
Fastighetsskötarna sköter normalt våra rabatter, men vid flera hus påtar de boende själva i rabatten. Detta är ett roligt sätt att göra det grönare och skönare omkring oss.
Vill du, ensam eller tillsammans med någon granne, haka på kontaktar du förtroendemannen. För­eningen står för växter och övrigt material mot uppvisat kvitto.

Röjning allmänna utrymmen
Räddningstjänsten kräver att våra allmänna utrymmen – trapphus, vindsgångar och källargångar – ska vara fria från saker eller skräp.
Har du saker i trapphuset, på vinden eller i källaren − ta då omgående hand om dem!
Den 8 juni forslas det bort som ingen känns vid.

Röjning cyklar − även utomhus
Det är trångt i cykelrummen. Skrotfärdiga cyklar står och tar upp utrymme. Märk cykel du vill ha kvar med ditt lägenhetsnummer. Vill du donera en cykel till välgörenhet, kontakta förtroendemannen.
Observera att vi denna gång tar ett större grepp: Vi har redan tagit undan cyklar med lappar kvar sedan förra röjningen (2013!).
Den 8 juni tar vi bort omärk­ta cyklar. Även skrotfärdiga cyklar utomhus plockar vi bort. I oktober körs de iväg för gott. Cyklar med gamla lappar på spar vi särskilt.
Vi uppmanar dig som inte använder en cykel att förvara den i ditt förråd. Se också till att du har ett fungerande ställ. Cyklar som lutas mot andra skapar irritation.

Felaktiga tvättlås tas bort
Ditt tvättbokningslås ska vara märkt med ditt lägenhetsnummer. Detta för att kontakt ska kunna tas vid maskinfel eller kvarglömd tvätt.
Vi har tidigare bett alla att se över sina lås, men det finns fortfarande felaktiga lås uppsatta, som nog inte används, utan bara hindrar tvätt.
Med början den 8 juni kommer vi att plocka bort dubbletter och lås som inte är märkta med just ett lägenhetsnummer. Blir du då av med ditt lås, får du köpa ett nytt av fastighetsskötarna för 100 kr.