2019-03-01

Motionera till årsstämman
Årets årsstämma hålls torsdagen den 9 maj klockan 19 i Majornakyrkan på Chapmans Torg, med fika klockan 18. Kallelse och dagordning kommer i årsredovisningen senast den 25 april.

Motion lämnas via brev eller mejl till expeditionen, senast den 31 mars. Den ska vara ställd till årsstämman, ha ett tydligt förslag och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer.

Innan du skriver en motion, rådgör med expeditionen om liknande förslag funnits tidigare, eller om det kanske är en fråga för behandling på ett vanligt styrelsemöte.

 

Förebyggande avloppsspolning

Rena Rör i Väst kommer att spola och slumpvis filma husens avloppsrör. Syftet är att minska risken för avloppsstopp och vattenskador.

Så här är schemat: Kabelgatan 8 den 5−7 mars samt Kabelgatan 39 den 12−13 och 19−20 mars. Kabelgatan 16 och 28 blir troligen i april.

Avisering sker i brevlådor och trapphus. Det är av största vikt att du ger tillträde till din lägenhet.

 

Ventilationsbesiktning i tre hus

Med början den 18 mars utför Ventilationsgruppen obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i Vantgatan 1, 2 och 3. Avisering sker i brevlådor och trapphus. Det är av största vikt att du ger tillgång till din lägenhet.

Observera att du inte får koppla in en motoriserad fläkt på systemet och inte heller ändra justeringen. Fönstrens spaltventiler ska vara öppna – det är din enda friskluft in!

 

Kurs i hjärt-lungräddning

Röda Korset håller en ny kurs i Hjärt-LungRäddning (HLR) i samlingslokalen onsdagen den 24 april, klockan 18−21.15. Anmäl dig senast 17 april, via expeditionen@hsbgraberget.se, eller 031-12 02 51. Först till kvarn gäller. Mer information om kursinnehåll får du på begäran.

Hjärtstartaren i hallen mellan expeditionen och samlingslokalen är tillgänglig alla dagar klockan 08−20, via dina samtliga taggar.

Vill du odla i pallkrage?

Våren är här och med den en ny odlingssäsong! Vi har 50 pallkragar i fyra områden: Kabelgatan 10−12, 26−30 och 33−35 samt mellan Kabelgatan 41 och Vantgatan 1. Vill du odla, kontakta expeditionen.

 

Omfattande markarbeten

HSB Gråberget är en stor förening med 20 friliggande hus och omkringliggande gemensam mark fördelad på flera fastigheter. Området är mycket kuperat, vilket ger olika förutsättningar för husen och medlemmarna. Det finns höga och låga punkthus med vardera en uppgång samt långa lamellhus med tre till åtta uppgångar mot trottoar.

Grunder, ledningar och mark behöver åtgärdas för att fungera. Marken kring husen grävs upp för att byta brunnar och ledningar. Entréer och gångar ska bli mer tillgängliga. Trappsteg och branta lutningar ersätts med låglutande ramper. Alla markytor blir nya.

I Etapp 1 ingår Kabelgatan 8 med brant backe och Kabelgatan 16 med genomgående gångvägar.

Vid detaljplaneändring skapade Göteborgs Stad (Fastighetskontoret) en ny fastighet med parkering. Parkeringen skar av Göteborgs Stads gångväg (Park och Natur).

Mellan parkeringen och fastigheten med Kabelgatan 16, 18 och 20 finns plats reserverad för gångväg till gatan. På reservatet står ett träd som ska behållas. För att slippa ”sammanhängande” asfalt från Kabelgatan 16 till transformatorn kommer gångvägen ansluta med en krök till vår mark/fastighet.

Räddningstjänsten kräver en uppställningsyta för lift/stegbil. Denna omfattar delvis stadens mark. Samråd om anslutning och ”spärr” för dämpande av olovlig fordonstrafik pågår. Utanför den nya parkeringen kommer Göteborgs Stad (Trafikkontoret) att anlägga en trottoar.

 

Fel i anslagna markskisser

Det blir ingen utvändig hantering av avfall vid Kabelgatan 8 och 16! Ej heller någon förberedd yta för uppställning. Den sluttande gräsmattan ner mot källaringången vid Kabelgatan 16 blir plantering!

Vi ber om ursäkt för att vi inte lät justera detta på de anslagna skisserna. Färdiga tekniska ritningar, som utvisar markytor, utrustning, gränser, höjder, ledningar mm har ingen yta för avfall.