2011-06-22

Sommar och semester!
Expeditionen håller stängt för semester från den 11 juli till den 12 augusti. Har du brådskande frågor, vänd dig till fastighetsskötarna på Kabelgatan 20, telefon 24 42 09. Vid behov kontaktar de styrelsen.
Hos dem kan du även boka eller avboka gästlägenheten och samlingslokalen. Deras semester ligger omlott, så minst en av dem är alltid på plats.

Vårstädning med vackert väder
Vårstädningen den 7–8 maj drog 25–30 personer vardera dagen. Bland annat röjde vi sly och krattade på kullen mellan Vantgatan 1 och Kabelgatan 41 samt utefter stigen från Vantgatan 1 H ned mot Kabelgatan 14. Lekplatsen snyggades till och rabatter gjordes fina.
Som vanligt avslutade vi med god fika och trevlig samvaro. Tack alla som gjorde en god insats!

Översyn av träd och lekplats
Även i år har vi gjort en översyn av träden, och då särskilt i slänterna mellan Vantgatan 1–3 och Kabelgatan 8–20. Efter en rundvandring i Gröna Gruppen fick en trädfirma i uppdrag att glesa ut och ansa.
Nästa år tänker vi beta av bergsområdet från Vantgatan 2 bort till lekplatsen vid Kabelgatan 24.

Kom till våra aktiviteter!
Du vet väl att föreningen ordnar resor, läsecirklar, bingoträffar och andra aktiviteter? Ofta handlar det om en bit mat eller kaffe med dopp i samlingslokalen. Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Är du intresserad, kontakta då Margot Ericsson, telefon 12 99 81, 0737-74 97 94.

Grovsoprum via ”taggen”
Din elektroniska nyckel går till grovsoprummen på Vantgatan 3 och Kabelgatan 16, varje dag kl 8–20.
De grå sopkärlen är bara för brännbart restavfall som får plats i kärlen, medan de blå kärlen är för wellpapp. Vik ihop och platta till kartongerna – annars fyller en TV-kartong veckans kvot... Tidningar lägger du i tidningsrummen.

Krav från Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har kontrollerat våra utrymmen. De tyckte att vi sköter oss bra, men att det ändå i flera trappuppgångar fanns barnvagnar, pulkor, leksaker, dörrmattor, byggmaterial och rent skräp.
Trapphusen är en utrymningsväg vid brand och en transportväg för ambulansbår. Därför ska de vara fria, med undantag för rullatorer.

Anmäl flagande balkonger
Trots att det inte är länge sedan våra balkongers golv och tak målades flagar färgen på många ställen. Detta tänker styrelsen nu ta ett grepp om. Inspektera din balkong och anmäl eventuell flagande färg till förtroendemannen. Det gäller även er som anmält det förut.

Onumrerade tvättlås tas bort
Våra tvättstugor fungerar bra, om alla följer reglerna. För att underlätta kontakt ska ditt bokningslås vara märkt med ditt lägenhetsnummer höst kommer vi att ta bort omärkta lås och dubbletter.

Inga fler MC-platser just nu
Styrelsen har tagit in offerter på bygge av fler MC-platser, men det blir alltför kostsamt. De fyra platser vi har är upptagna och ingen står i kö, så behovet är täckt just nu.

Var inte rädd för att ”besvära”
Flera medlemmar har uttryckt en känsla att inte vilja ”besvära” förtroendemannen med småfrågor. Han är inte alls rädd för besvär! Tvärtom, hans uppgift är just att ta emot era frågor. Så tveka inte att ta kontakt. Han återkommer alltid, även om det kan ta lite tid.

Salong Gråberget ger massage
Salong Gråberget erbjuder nu även massage, genom Linda Stengafvel som bor i föreningen. September ut betalar du halva priset första gången. Boka på telefon 24 56 00.

Övrigt nytt i korthet
Upphandlingen av målning av trapphus och källare har startat.
Garagens väggar kommer att målas om under sommaren.
Lekplatsen börjar rustas upp i år.
Slitna dörrstängare ska bytas ut.