2013-06-12

Låsbyten i alla hus! OBS! ! !
Nokas kommer med start den 22 juli att byta lås i våra allmänna utrymmen. Kom ihåg att kvittera ut dina nycklar i god tid innan detta datum! Detaljer finner du i bifogat informationsbrev.
Varje lägenhet kommer att få tre nycklar som ger tillträde till vind, källare (inklusive tvätt/torkrum) samt soprum. Om du av någon anledning behöver en extra tagg till passersystemet går det att beställa via HSBs kundtjänst för 130 kr.

Möjligt att byta lägenhetslås
Du kan välja att byta låscylinder i din lägenhet, för att kunna använda samma nyckel som till entrén. Beroende på låstyp blir din kostnad preliminärt 700–1 800 kr om du byter själv och 850–2 000 kr om Nokas gör bytet. Detaljerad information kommer från Nokas.

Namnlistor åter på plats
Alla trapphus har åter fått namnlistor, nu även med myndigheternas fyrsiffriga lägenhetsnummer. Dock använder vi våra egna i föreningen. Listorna stammar ur HSBs register, så där finns fel. Se bifogat brev hur du rättar till det.

Sommar och semester!
Expeditionen har stängt för semester veckorna 28–30 och 34–36. Under den perioden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötaren. Vid behov kontaktar hon styrelsen.
På samma sätt bokar eller avbokar du gästlägenhet och samlingslokal under denna semesterperiod.

Fasadrenovering närmar sig
Styrelsens arbete med fasaderna börjar närma sig sin slutfas. Upphandling pågår och vi har snart landat i ett avtal med en entreprenör. Arbetet kommer att påbörjas inom den närmaste tiden.
Mer information kommer!

Balkongflagningen utreds
Styrelsen hade en överenskommelse med Målericentralen att de skulle åta sig flagande balkonger som ett garantiärende. De har nu backat på detta. Styrelsen driver frågan vidare och försöker finna en lämplig lösning.
Balkongerna i höghusen på Kabelgatan 8–14 kommer att besiktigas när fasadrenoveringen görs. Har du en flagande balkong och inte tidigare anmält det till förtroendemannen, så gör det nu.

Synpunkter på upprustningen
Tack alla ni som lämnade era synpunkter på styrelsens nybyggnadsprojekt för bastun, samlingslokalen och den gamla gästlägenheten. Styrelsen har tacksamt tagit emot era förslag och tar med dem i de kommande diskussionerna.
Mer information kommer allt eftersom arbetet framskrider.

Nya avtal för bilplatser
Styrelsen har genomdrivit ett beslut om bilplatser som togs på förra årets årsstämma. De som framför allt har berörts av de nya reglerna har varit p-platsinnehavare. Arbetet är i sin slutfas.
Hittills har flera innehavare av p-plats valt att ställa sin plats till förfogande, genom att inte skriva under avtalet. Styrelsen ser det som positivt att de som inte har ett verkligt behov låter andra medlemmar få en efterlängtad p-plats, efter en kötid på två, tre år.
Avtal har även tagits fram för garage, vilka lanseras inom kort.

Ny nyckelrutin vid bokningar
Fortfarande bokar och avbokar du samlingslokalen och gästlägenheterna genom förtroendemannen, som sedan ger en bokningslista till fastighetsskötaren.
Nytt är att fastighetsskötaren lämnar taggen i din brevlåda senast dagen före tillträdet. Om du istället vill hämta den anmäler du det i god tid via HSBs kundtjänst.

Livlig årsstämma
Tack alla medlemmar som var närvarande vid stämman den 2 maj!
Diskussionen blev som vanligt livlig och det visar att medlemmen (delägaren) känner ansvar för sitt boende. Detta är oerhört viktigt för Gråbergets framtid.
Styrelsen fick kritik som vi tar till oss, men vi fick också positiv feedback för hur en lekmannastyrelse jobbar. Tack för att ni engagerar er i vårt arbete.
Stämmoprotokollet har nu delats ut och finns även på hemsidan.
Styrelsen vill än en gång tacka avgående suppleant Jan Engström från styrelsen samt valberedningens Bo Johansson för deras engagemang.

Flera åtgärder mot inbrott
Vi har under året haft en våg av förrådsinbrott i en rad hus. Då brytmärken ofta saknas finns troligen nycklar på drift. I och med låsbytet hoppas styrelsen att inbrotten upphör.
Styrelsen har även förlängt avtalet med Nokas om nattliga ronderingar i husen. Vi påminner åter om att ytterdörrar inte ska ställas upp utan uppsikt. Detta meddelar vi även mäklare.
Vi uppmanar dig att sätta ett hänglås på dina förråd, även om du inte nyttjar dem. Då är det lättare för fastighetsskötaren att se om du har haft inbrott.

Ramp ned till bastun
Gångvägen ned till bastun har fått en asfalterad ramp. Detta för att underlätta för funktionshindrade.
Önskemål finns även om trappsteg eller plattor från bastun nedåt runt husknuten, men denna del ser styrelsen som vanlig naturmark.

Vårstädning i strålande solsken
Vårstädningen den 27–28 april samlade relativt få personer denna gång. Vi var omkring 20 personer på lördagen och på söndagen ett tiotal. Båda dagarna präglades av mycket utfört arbete, vackert väder, trevlig samvaro och god fika. Tack alla för en fin insats!
Grillningen på lördagskvällen lockade endast den som tände grillen (förtroendemannen). Detta initiativ har inte fått den uppslutning som vi hoppades på, så vi lägger ned det. Den som vill grillar.

Intresserad av skapande?
I Skapargruppen är du välkommen att ta med dig det du vill pyssla med, textilier, målningar eller vad det vara månde. Drygt tio grannar träffas under lättsamma former på tisdagar i lokalen på Vantgatan 3.
Gruppen har haft sin sista träff för våren och just nu finns inget bestämt för hösten, eftersom samlingslokalen ska upprustas och tidpunkten för arbetet inte är klar.
Är du intresserad att vara med, kontakta förtroendemannen.

Föreningen ordnar aktiviteter!
Du vet väl att föreningen ordnar resor, läsecirklar, bingoträffar och andra aktiviteter? Ofta handlar det om en bit mat eller kaffe med dopp i samlingslokalen. Alla är välkomna.
Är du intresserad, kontakta då Margot Ericsson, telefon 12 99 81, 0737-74 97 94.

Påta i rabatten
Fastighetsskötarna sköter normalt våra rabatter, men vid flera hus påtar de boende själva i rabatten. Detta är ett roligt sätt att göra det grönare och skönare omkring oss.
Vill du, ensam eller tillsammans med någon granne, haka på så kontaktar du förtroendemannen. Föreningen står för växter och annat material mot uppvisat kvitto.

Mata inte råttorna!
Besöken av råttor har ökat på flera platser i vårt område. Saneringsföretag försöker få bukt med dem, men det är svårt.
Du kan hjälpa till, genom att inte lägga ut bröd eller annat för fåglar. Även råttorna tycker om mat.

Kör lugnt, tänk på högerregeln
Flera medlemmar klagar på bilar i hög fart på våra gator. Av dessa har några hört till föreningen. Vi ber alla att köra lugnt, då det är gott om barn och utfarter i området.
Tänk även på att i korsningen Kabelgatan–Stortoppsgatan gäller faktiskt högerregeln!

Felanmäl stans fel till stan
Förtroendemannen får ofta synpunkter på brister i Göteborgs Stads skötsel. Exempel är belysning, gator, cykel- och gångbanor. Se hemsidan för mer detaljer.
Vi vill därför påminna om att du enkelt anmäler sådana saker till stans kundtjänst för Trafikkontoret samt Park- och naturförvaltningen:

  • telefon 15 00 17
  • e-post 150017@goteborg.se

Övrigt nytt i korthet
Styrelsen har fortsatt möten med Göteborgs Stad om förtätningen. Framför allt arbetar vi för en så bra lösning som möjligt för de garage och p-platser som kan komma att försvinna.
Om speciella skäl finns kan nyckel som endast fungerar i din entré kvitteras ut. Detta som komplement till taggsystemet. Då taggsystemet är väl beprövat ska inte nyckel vara nödvändigt och lämnas därför bara ut då speciella skäl finns.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) godkändes i februari på Vantgatan 1, 2 och 3.
Mattvätten bokas nu via den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugan.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!