2017-12-01

Expeditionen helgstänger
Expeditionen är obemannad från och med den 22 december till och med den 8 januari. Under den perioden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötaren. Vid behov kontaktar han styrelsen.
På samma sätt bokar eller avbokar du under denna period gästlägenhet och samlingslokal.

Extrastämma antog stadgarna
En extra föreningsstämma hölls den 27 november, med en enda beslutspunkt, nämligen beslut nummer 2 om att införa ”HSBs normalstadgar 2011”.
Stämman antog stadgarna, med rösterna 23 för och 2 nedlagda röster.

Månadsavgifterna höjs något
Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att per den 1 januari 2018 höja avgifterna för bostadsrätter med 2 %. Avgifterna har varit oförändrade i tre år.
Höjningen ska avsättas till underhållsfonden, eftersom många och stora underhållsarbeten väntar. Dessa inkluderar
    •  reparation av husens system för avlopp respektive dagvatten
    •  omdränering av hus med fuktskadade källare
    •  fortsatt översyn av fasader och balkonger
    •  omfattande åtgärder mot inbrott
    •  upprustning av samtliga parkeringsplatser
    •  bättre utrymmen för cyklar
    •  stor översyn av trädsituationen.
Vid horisonten, närmare bestämt 2021−22, väntar även en höjning av våra tomträttsavgälder.

Fordonsplatsavgifterna höjs
Styrelsen beslöt också att per den 1 januari 2018 höja avgifterna för fordonsplatser. Dessa avgifter har varit oförändrade i sju år. De nya avgifterna blir
    •  350 kronor för parkeringsplats
    •  750 kronor för varmgarage
    •  175 kronor för MC-plats.
Som jämförelse kan nämnas att parkering på gatan idag kostar 335 kronor. Du är då inte garanterad en plats, har inget motorvärmaruttag och måste flytta bilen vid gatusopning.
En annan jämförelse är att om vi skulle hyra ut ett garage som extraförråd skulle vi ta runt en tusenlapp i månaden.

Mysig glögg och jultändning
Ett trettiotal medlemmar slöt upp söndagen den 26 november för vår traditionella glögg och tändning av julbelysningen. Göteborg visade upp sitt sämsta väder, men inne i samlingslokalen hade vi det mysigt. Styrelsen informerade kort om några aktuella saker.
De permanenta ljusen klarar tyvärr inte tidens tand, utan delar av dem slocknar. Det ska vi se över.

Röjning och återvinning
Nu röjer vi våra allmänna utrymmen, cyklar och tvättbokningslås. Saknar du din cykel, kontakta expeditionen. Nytt bokningslås köper du hos fastighetsskötaren.
Vi vill åter be alla som har möjlighet att använda återvinningsstationerna vid Blåsutgatan eller vid Såggatan, dit gångstigen mellan Kabelgatan 39 och 41 leder.
Tänk även på att du sex gånger om året gratis kan lämna saker på återvinningscentralerna, till exempel i Högsbo. Och varför inte, som goda grannar, hjälpas åt med bil och eventuell släpkärra?

Skaffa brandvarnare nu!
Så här i juletid är det extra mysigt med levande ljus. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det.
Har du inte en brandvarnare, så skaffa denna billiga livförsäkring nu! Glöm inte att kolla funktionen och byta batteri, till exempel när du har läst detta blad.

Vintern är här – snön kommer!
Vintersäsongen är här och med den förmodad snö. Fastighetsskötarna snöröjer och halkbekämpar hela området inklusive gatan utanför p-platserna, men av försiktighetsskäl inte alldeles intill bilen.
På p-platsen skottar du själv. Du kan använda den snöskyffel som finns i alla soprum.

Styrelsen tackar för året som gått och önskar dig God Jul och Gott Nytt År!