2020-04-16

Årsstämman skjuten till 11 juni
På grund av coronaviruset har styrelsen senarelagt årets årsstämma. Nytt datum är den 11 juni, klockan 18.30 i Dahlheimers Hus, med fika klockan 18. Kallelse och dagordning kommer i årsredovisningen senast den 28 maj. Ändringen påverkar inte motionsdeadline, som enligt stadgarna är den 31 mars.
Vi följer utvecklingen, för att hålla stämman på ett säkert sätt.

Eje går i pension
Efter drygt 14 år på expeditionen går förtroendeman Eje Andersson i pension, med sista arbetsdag den 30 april. Det blir ingen ny förtroendeman därefter, utan föreningen har tecknat avtal med HSB om förvaltning respektive administration.
Därmed kommer Ejes arbetsuppgifter att fördelas mellan HSB och styrelsen. Vi återkommer med nya kontaktvägar för detta. Felanmälan blir dock densamma.

Kari åter hos oss – Jyrki slutar
Vår förre fastighetsskötare Kari är tillbaka hos oss. Till sin hjälp har han som tidigare Conny och andra från vårt HSB-område, där Seglaregatan och Blåsutgatan ingår.
Jyrki, som var hos oss ett bra tag, började den 1 april på Poseidon. Vi önskar honom lycka till där!

Handla åt din granne!
I flera hus handlar grannar åt dem som behöver isolera sig från coronaviruset. Det är fin omtanke!
Du kan sätta en lapp om sådant i trapphuset. Det är enkelt, du tar emot en inköpslista, handlar, ställer varorna utanför dörren och ringer på − allt med minimal kontakt.

Inställda gemensamma träffar
På grund av coronaviruset ställer våra aktiviteter i samlingslokalen in hela våren. Det gäller läsecirkeln, Skapargruppen och barngruppen.
Barngruppen ses vid gott väder istället på lekplatsen, måndagar klockan 14−16. Kontaktperson är Alexandra Sundberg, 0730-75 13 14, alexandra.nina.sundberg@gmail.com.

Inga överlåtelsebesiktningar
Styrelsen har beslutat att upphöra med överlåtelsebesiktningar. Fokus ligger på ombyggnadsbesiktningar av badrum och kök, vilka fortsätter.
Besiktningarna handlägger vår HSB-förvaltare Ted Silverhagen, i samband med din ansökan om renovering. I och med detta upphör samarbetet med Inspector.

Avspärrning vid boulebanan
Vid boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12 är både trästaketet och stenmuren i dåligt skick. Muren ska renoveras, sedan sätter vi upp ett nytt staket. I väntan på detta har vi ordnat med en avspärrning.

Lediga p-platser i nybygget
Nu börjar det bli klart med de 15 p-platser som är vikta för oss inne i Trollängens garage vid Kabelgatan. Det är ”öppna p-platser inomhus”, hyran är 1 250 kronor i månaden och start är så snart som möjligt.
Det finns flera sådana platser lediga och just nu är det ingen kö alls till dem. Vill du ha en plats, hör av dig direkt till expeditionen.

Blankett ersätter handkassan
Styrelsen har inte längre någon handkassa för småutlägg. Du fyller istället i blanketten Överföring, utlägg och utbetalningsuppdrag, bifogar kvitton samt mejlar, lämnar eller postar till expeditionen. Inköp ska först godkännas av styrelsen.
Blanketten finns i HSB Portalen, under Mina tjänster/Föreningsdokument, där du söker på namnet.

Alla TV-kanaler blir digitala
Comhem släcker den 8 september ned de analoga TV-kanalerna. Du behöver då en digital-TV eller en digitalbox till din analoga ”tjock-TV”.
Redan nu kan du dock se dessa kanaler digitalt. Tillfälligt visas även Expressen TV, BBC World News, CNN, och Al Jazeera English.

Lediga odlingslotter
Snart stundar odlingssäsongen! Några odlare har flyttat och några nyinflyttade har tillkommit. Fortfarande finns dock lediga lotter. Vill du odla, kontakta expeditionen.
Vi har 50 pallkragar i fyra områden: Kabelgatan 10−12, 26−30 och 33−35 samt mellan Kabelgatan 41 och Vantgatan 1.