2011-02-23

Motionera till årsstämman
Årets föreningsstämma hålls tors­dagen den 5 maj kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg med fika kl 18.
Motioner ska lämnas via brev eller e­post till expe­ditionen, senast den 31 mars. Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara under­teck­nad med namn, adress och lägenhets­nummer.
Enklare frågor ställer du till styrelsen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.

Stan vill förtäta på Gråberget
Göteborgs Stad har lagt fram ett nytt program för Gråberget. De vill ”utreda möjlig­heterna att kom­plet­t­era Gråberget med ca 300 bostä­der, förskolor och verksamheter”.
Förslaget är i sam­råds­skedet och visas på:
- Stadsbygg­nads­kontoret, Köpmansgatan 20;
- Majornas bib­liotek, ChapmansTorg 5
- Dal­hei­mers hus,Slottsskogsgatan 12.
Samråds­- och informationsmöte hålls torsdagen den 10 mars kl 18 i Dalheimers hus. Synpunkter ska ha inkommit senast den 29 mars.
Styrelsen tar upp frågan på styrelsemötet onsdagen den 2 mars.

Kolfilterfläkt tillåts nu
När vi moderniserade ventila­ tionen bestämde styrelsen i samråd med experter att vi skulle ha den bästa lösningen, spiskåpor med spjäll.
Några vill ändå ha en kolfilter­ fläkt, vilket vi nu tillåter. Den är visserligen sämre, men stör inte andra lägenheter – om den är rätt monterad och kombinerad med ett justerat frånluftsdon.
Styrelsen rekommenderar dock fortfarande en spiskåpa med endast spjäll.
Vill du installera en kolfilterfläkt, kontakta förtroendemannen.

Fastighetsskötsel utan jour
Flera medlemmar har frågat hur fastighetsskötarnas jour ser ut. Svaret är att de inte har något jouravtal, utan de kommer hit om de kan – vilken de nästan alltid gör.
De har då övertids­ersättning och en utrycknings­ersättning för att de åker hit och hem igen. Detta gäller både snöröjning och felanmälan.

Förtydligande om snöröjning
När det kommer mycket snö, som i år och även förra året, har fastig­hetsskötarna en tuff uppgift. Målet är att de ska ha skottat när vi går till jobbet på morgonen.
Under dagen är det sedan ett ständigt krig mellan dem och stans snöröjare. Stan kör upp stora vallar som fastighetsskötarna måste göra hål i för sophämtning, p-­platser
etc. Ny snö kommer, stan gör nya vallar och så löper det på.
Observera att du själv ska skotta och halkbekämpa på din p-­plats samt mellan och bakom bilarna.

Skyfflar finns i alla soprum
Om du behöver skotta snö eller ta bort grus eller skräp så kan du använda den skyffel som finns i soprummet i ditt hus. Finns där ingen skyffel, meddela detta till fastighetsskötarna.

Hitta orsaken till TV-störningar
Om du har störningar i din TV­bild kan det vara svårt att avgöra om det är i din utrustning eller i led­ ningarna i huset. För att bli säker på felorsaken – och slippa betala ett eventuellt besök från Comhem – kan du hos fastighetsskötarna låna en liten TV med bra bild.

Inga avfallskvarnar i våra hus
Flera medlemmar önskar installera en avfallskvarn. Göteborgs Stad säger dock nej, eftersom stans avlopps­nät i dagsläget inte klarar detta. Avfallskvarnar och biogas behöver utredas mer.

Låna böcker och filmer i lokalen
Visst är det synd att slänga böcker och filmer? Men nu finns det bot för detta – nämligen en lånehylla i samlingslokalens hall. Där står böcker och förhopp­nings­vis snart även filmer. Då pratar vi om originalfilmer på VHS eller DVD.
Så har ni böcker eller filmer ni inte vill ha, kom till expeditionen med dem, eller ring så hämtar jag. Jag tar bort eventuella anteck­nade namn i böckerna. Kom in och låna!

Övrigt nytt i korthet
Hemsidan har nu en förhoppningsvis heltäckande punkt som heter Svar på alla frågor.
Endast en person har hittills anmält intresse för en bilpool.