2006-02-23

Motionera till årsstämman
Årets ordinarie årsstämma hålls på Dalheimers Hus den 27 april. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars 2005. De kan läggas i expeditionens brevlåda på Vantgatan 3, skickas med brev eller via e-post till exp@hsbgraberget.se. Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer. Enklare frågor eller förslag ställer du istället till styrelsen för behandling på nästa styrelsemöte.

Delta i styrelsearbetet
Är du intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende – och därmed ditt eget? Du som vill bli styrelseledamot, revisor eller valberedare, kontakta valberedningen:
Karin Boqvist, tfn 14 40 53; Anette Ericsson, tfn 14 90 84; Bo Johansson, tfn 24 49 40.

Boendeparkering från den 1 april
Som ni nog har sett på anslag i trapphusen införs nu boendeparkering i området. Enligt Trafikkontoret blir avgiften 240 kronor i månaden för Kabelgatan, Vantgatan och Kravellgatan. Kabelgatan från Stortoppsgatan ned till Blåsutgatan sägs fortsatt bli gratis men ”med möjlighet till boendeparkering”, vilket låter lite speciellt. De var svävande om detta. 

Kom på pub
Nästa pub blir den 31 mars, med start klockan 18.30. Våra pubar är uppskattade och ett lättsamt sätt att umgås med grannarna. Håll ögonen öppna efter anslag i entréerna.

Lättare att snickra och måla
Du vet väl att vi har en snickerilokal och en målerilokal på Kabelgatan 37? Tidigare har man fått låna en speciell nyckel, men nu kommer du in i båda lokalerna med din lägenhetsnyckel. Du går in via cykelingången mitt på huset och har sedan måleriet till vänster. Snickeriet ligger till höger, på andra sidan en plåtdörr. Båda dörrarna är märkta Skyddsrum och har hänglås.

Håll dörrarna låsta
För att minska risken för inbrott har vi nu tagit bort de sista portkoderna. Så småningom ska vi se över hela systemet med portlås och porttelefon. Självklart ser du till att alla dörrar du öppnar verkligen går i lås bakom dig. Om de krånglar, kontakta fastighetsskötarna.

Kolla din balkongdörr
Om din balkongdörr knarrar kan det betyda att den håller på att gå sönder. Kontakta fastighetsskötarna, så ser de till att du slipper en kostsam lagning längre fram.

Håll fritt i trapphusen
Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Lokalvårdarna måste kunna göra sitt jobb. Du får inte heller ha någon matta utanför dörren. Den får du ha på insidan istället.