Aktuellt från stamrenoveringsprojektet

27 april 2021 Stamrenoveringen rullar vidare - och vi närmar oss ett sommaruppehåll. Sedan sätter det fart igen och då når man Kamomillgatan udda sidan.
Bild p[ verkstads och f;rr[dscontainers i stamrenoveringen

Under fliken Stamrenovering/Aktuellt hittar du det senaste från projektet som nu passerat halvtid. Gå till det senaste här...

Föreningen får löpande in synpunkter, förslag, idéer mm..från medlemmar både före, under och efter genomförd stamrenovering. Något som ständigt följs upp med projektledare och på de byggmöten som hålls. (ca var tredje vecka) Det finns också ett antal återkommande frågor som dyker upp och som vi försöker få med i informationen i både blad och härpå hemsidan.

Det viktigaste första steget är dock Trapphusmötet som är starten för varje enskild lägenhetsinnehavare i projektet. Det är ett mycket viktigt möta och där ges både svar och förklaringar på vad du som medlem i föreningen behöver göra för att säkerställa tillval mm..

Kvalitet är också en fråga som ständigt står i fokus. Även om de för de allra flesta innebär ett bra resultat och en standardhöjning av lägenheten så dyker det då och då upp en del problem och åtgärder som behöver tas om hand. Något som vi ständigt jobbat med att förbättra rutinen för.

Just nu så sker en översyn av information och kommunikation mellan medlemmar, utförare och förening för att öka transparensen och för att undvika missförstånd samt för att se till att uppföljningen fungerar.

Gå till senaste informationen...