Elstödet

07 september 2023 Brf Gräslöken fick nyligen 1 142 193 kr i elstöd och du som medlem kommer att få ett avdrag på din nästa avi.
Elstödet betalas ut till medlemmarna

Av det totala beloppet för elstöd avser cirka 37 % fastighetsel och resterande andel medlemmarnas lägenhetsel. För att förenkla hanteringen och undvika ett komplicerat (och kostsamt) beräkningsarbete har föreningen valt att utbetala stödet i ett schablonbelopp.


Till nyhetslistan