Boendeparkering - Byte av parkeringsentreprenör

18 december 2023 Snart sker förändringar angående hur du söker boendeparkeringstillstånd och betalar avgiften för att stå stå på boendeparkering. Håll utkik!

Föreningen har tecknat avtal  om parkeringsbevakning med Avarn. I mitten av januari tar 2024 tar Avarn över uppdraget från nuvarande entreprenör Parkia.

En av anledningarna till att föreningen valde Avarn är att de i samband med parkeringskontrollerna genomför rondering av området för att upprätthålla trygghet och säkerhet. Föreningen har sedan tidigare avtal med Avarn om trygghets– och störningsjour som medlemmar kan ringa vid behov och denna bevakningstjänst blir ett bra komplement.

Avarn använder sig av systemet ePark . Du som boende kommer kunna ansöka om boendeparkeringstillstånd samt betala parkeringsavgiften via eParks hemsida, app eller genom att skicka ett sms. Nya skyltar med information om hur du betalar kommer att sättas upp vid boendeparkeringsplatserna.

Betalning till Parkia behöver du bara göra så länge Parkias skyltar sitter uppe eller som längst fram till och med 2024-01-14.

Nuvarande boendeparkeringstillstånd kommer att fortsätta gälla under de två första veckorna i 2024. Det vill säga; om du redan har anmält ditt registreringsnummer för att få parkera på boendeparkering så gäller detta fram till och med 2024-01-14.

 

För att få stå på boendeparkering efter detta datum behöver du ansöka om boendeparkeringstillstånd via eParks app eller hemsida. Du kommer att få ett Infoblad till din brevlåda som beskriver hur du ansöker. Informationen kommer även som en nyhet på denna sida. 

 

  • Avarn är föreningens nya parkeringsentreprenör
    Avarn är föreningens nya parkeringsentreprenör
  • ePark är det system du framöver ska använda för att ansöka om boendeparkeringstillstånd samt betala för boendeparkering
    ePark är det system du framöver ska använda för att ansöka om boendeparkeringstillstånd samt betala för boendeparkering

Till nyhetslistan