Budget och årsavgifter 2024

06 december 2023 På gårdagens medlemsmöte presenterades bland annat budget och årsavgifter för 2024.

Budgeten i sin helhet kommer inom kort att laddas upp på MittHSB. Redan nu kan hitta presentationen från medlemsmötet, logga in på MittHSB och gå till 'Mina Dokument'. Där hittar du även en länk till inspelningen av medlemsmötet.

Höjningen av årsavgiften (även kallad månadsavgiften) blir 10 % från 1 januari 2024

Behovet av höjning beror främst på:

  • Genrella prisuppgångar
  • Ökade räntekostnader (mer lån på grund av stamrenovering i kombination med högre räntesatser)
  • Vattenfalls höjning av fjärrvärmetaxan med 17 %

Tack vare tidigare gjorda kostnadsbesparingar genom konkurrensutsättning av flera avtal och god kontroll över ekonomin är behövet av höjning inte lika stort som för många andra föreningar. Föreningen arbetar nu intensivt med att genomföra energisparprojekt som till viss del kan motverka dessa kostnadsökningar.


Till nyhetslistan