Valberedningens verksamhetsberättelse

15 maj 2023
Händer

VALBEREDNINGENS ARBETE 

Vi som valberedning för Brf 53 Gräslöken under tiden 2022/2023, beslutad på stämman 2022, består av Sindy Yanez Ramirez, sammankallande, Torsten Eriksson, sekreterare samt Sofia Nordanskog.

Vårt arbete har bland annat bestått av planeringsmöten sinsemellan, intervjuer med såväl sittande styrelse som med intresserade kandidater. Det har knackats dörr, tagits emot tips och skickats meddelanden på Facebook - vi har med andra ord försökt nå er på alla möjliga sätt.

Vi har välkomnat alla grannar till en informationsträff i samlingslokalen under början av året, skickat ut informationsblad och haft mail- och telefonkontakt med de medlemmar som valt att nå oss på andra sätt. Torsten har gjort ett enormt arbete med att knacka dörr och jobbat aktivt för att vi skulle hitta representation hos våra seniorer. Det var av stor vikt för oss, under hela vårt verksamhetsår, att se till att bredda representationen hos de grannar vi skulle välja att nominera. Med detta sagt lyckades vi hitta några nya tillskott som vi starkt tror kommer bidra till denna balans. 

Vi har även vårdat det engagemang som styrelsen och revisorerna redan besatt och kommer därav att nominera vissa bekanta ansikten till omval samt att två av våra tidigare suppleanter nu kan ”kliva upp” ett steg och förhoppningsvis röstas in som ordinarie ledamöter.

Då vi under föregående stämma valde att maximera antalet sittande ledamöter och suppleanter kunde vi inför detta arbetsår, i samråd med sittande styrelse, konstatera att en möjlig minskning kunde göras. Den då nödvändiga ökningen hoppas vi nu stabilt kan övergå tillbaka till att bestå av 9 ledamöter och 2 suppleanter.

Vi satte en planering för hur vårt arbete skulle fortlöpa och har kunnat följa detta med mindre anpassningar. Sofia tog en liten paus från valberedningsarbetet för att fokusera på tillskott i familjen men återkom till arbetet i vår, lagom till att vi som valberedning skulle sammanställa vårt förslag.

Idéerna för hur vi kan jobba framöver fortsätter att gro och vi tar till oss av den feedback ni ger oss. Vi tackar ödmjukast för förtroendet vi fått av er alla och hoppas med detta att ni under årsmötet röstar på valberedningens förslag, som noga utarbetats under året.

 

Bästa hälsningar,

Valberedningen

Sindy Yanez Ramirez

Torsten Eriksson

Sofia Nordanskog

valberedningen@grasloken.se

 


Till nyhetslistan