Föreningens uteplatser - en genomgång och uppföljning av reglerna som gäller

21 maj 2021 Den gångna helgen 15-16 maj, gick representanter för föreningen runt hela vårt område för en besiktning av alla uteplatser. Det finns många vackra uteplatser och där regelverket följs - sedan finns det andra där det tyvärr inte ser lika bra ut.
Bild på området

Vid årsstämman i föreningen i juni 2020 antogs nya ordningsregler och där bl a uteplatser och miljö fanns med. Detta landade i uppdaterade föreskrifter för uteplatser.

Nu har det gått ett år sedan beslutet och det var dags för en uppföljning. Viktigt att påpeka i sammanhanget  är att mycket av det som beslutades redan fanns med i reglerna sedan tidigare men uppföljningen och eventuella åtgärdskrav har i stort sett uteblivit.

Grundläggande detaljer som låg i fokus vid rundvandringen har varit:

  • Växtlighet
  • Byggnationer
  • Underhåll och skötsel 
  • Ordning och reda

Syftet med föreskrifterna är ju dels att underlätta för alla när vi gör om och kompletterar våra uteplatser och dels för att skapa trivsel i området. Inte minst med hänsyn till de närmaste grannarna vad gäller utsikt mm..

Efter rundvandringen kan vi konstatera att väldigt många har det snyggt och prydligt och lever efter reglerna medan andra behöver åtgärda vissa saker. 

Några av de vanligaste misstagen är för hög växtlighet/för många höga växter,växter mot fasader,  felaktigt utformade mellanväggar och även en hel del eftersatt underhåll av byggnationer, planteringar etc... Många som flyttat in har ju "ärvt" byggnationer och växtlighet av tidigare ägare och är därför ibland inte medvetna om bristerna - trots att det är allas vårt ansvar att känna till föreskrifter och sköta våra uteplatser därefter.

Att hålla snyggt och inte använda uteplatserna som en avstjälpningsplats borde väl vara enkelt - men tyvärr finns det uteplatser som ser riktigt illa ut med diverse bråte som slängts ut. 

De uteplatser som nu fick anmärkningar vid besiktningen kommer att få ett första brev från förvaltaren med en uppmaning till åtgärd. Vi kommer att få en relativt lång tid för att ordna detta - men gör det gärna så snart som möjligt.