Värmen

08 december 2021 De senaste två veckorna har varit mycket kalla och värmesystemet har haft svårt att få ut tillräckligt med värme till vissa hus. Boservice och Vattenfall arbetar med problemet. Ett filter kommer att bytas i en av undercentralerna V.50 och då kommer värmen att gå ner i husen kring servicehus 3 och 4, därefter ska värmen fungera bra igen.
Vinterväder

Läs gärna föreningens instruktion för värmesystemet: Länk till instruktion för värmesystemet. Där hittar du bland annat tips på vad du själv kan göra för att få ut så mycket som möjligt av värmen i lägenheten.

Förutom de tips som omnämns i instruktionen kan det även hjälpa att inreda med mattor på golven. Den upplevda temperaturen blir då högre, och det är den upplevda temperaturen som är viktig för vår komfort.

Om möjligt kan det även vara en god idé att sittmöbler placeras i rummets så kallade 'vistelsezon' där inomhusklimatet är varmare. Nedan hittar du en bild som visar vistelsezonen. Klicka på bilden för att göra den större.

Även om det inte är till stor tröst nu så kan man ha i åtanke att det kommande bytet av fönster och dörrar också kommer att öka inomhuskomforten.

  • Vistelsezonen är den del i ett rum där krav ställs på termisk komfort (upplevelse av temperatur och drag) för människans välbefinnande
    Vistelsezonen är den del i ett rum där krav ställs på termisk komfort (upplevelse av temperatur och drag) för människans välbefinnande