Årets stämma genomförd och rösterna räknade

28 maj 2021 Den 26 maj 2021 kl 18.00 avslutades årets föreningsstämma då poströstningen stängde.Därefter vidtog rösträkningen och den avslutades ca kl 20.00 på kvällen den 26 maj. Totalt hade 85 röster avgivits - protokollet är nu på gång och där kan hela resultatet utläsas.
Knappar för omröstning

Som väl ingen har kunna undgå att notera så fick även årets stämma genomföras genom poströstning då pandemin satte käppar i hjulet för en "vanlig" fysisk stämma.

Röstningen har varit öppen från den 12 maj, då poströstningsunderlaget delades ut, till den 26 maj kl 18.00 då röstningen avslutades. 

Vid en poströstningsstämma uteblir dialogen och diskussionen under själva stämman men detta löstes så att allt underlag delades ut den 26-27 april och där alla medlemmar i föreningen kunde ställa frågor, lämna förslag och göra yrkanden mot presenterade förslag till beslut. Vid årets omgång inkom inga nya yrkanden och förslag.

Utöver sedvanliga punkter på dagordningen fanns ett förslag från styrelsen om att stämman skall välja ordförande för styrelsen istället för att som tidigare styrelsen i sitt konstituerande möte utser ordförande. Detta förslag röstades igenom med en majoritet av rösterna och det betyder att till nästa årsstämma - 2022 - kommer vi att genomföra en andra omröstning för slutligt godkännande och ändring av stadgarna.

 Här kan du se den nya styrelsen, revisorerna och valberedningen efter omröstningen.  Länk till sidan...