Föreningen anställer projekt- och förvaltarassistent

27 april 2021 Projekt- och förvaltarassistent kommer att anställas av föreningenför att underlätta kommunikation och dialog i både pågående projekt och i övriga föreningsfrågor som medlemmarna har.
Bild på avatar som pratar i telefon

Vid styrelsemötet den 22 april beslutades att  föreningen skall rekrytera en projekt- och förvaltarassistent.

Syftet är att i både stamrenovering och andra aktuella projekt kunna förbättra dialog och kommunikation för medlemmarna i föreningen och samtidigt vara kontaktpunkten för ”en väg in” som nu införs.

Förhoppningen är att kunna ge alla medlemmar en bättre service och upplevelse av kommunikationen med föreningen.

Kostnaden för denna service kommer bl a att finansieras via omfördelning av arbetsuppgifter som idag utförs genom inköpta tjänster.