Tagg- och bokningssystem igång igen

30 september 2021 Nu fungerar taggar samt bokningssystem som det ska. Men kontrollera dina redan gjorda bokningar så att ingen har fallit bort!
Electrolux bokningssystem web

Databasen är överflyttad till Certego som nu har en helhetslösning för hantering av våra nycklar, taggar, bokningssystem och passersystem.

Det innebär en ny adress till webbokningen: https://bokning.passerkort.se/brfgrasloken/ men du använder samma användarnamn och lösenord som tidigare. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta Certego.

Om du fortfarande inte kommer in med din tagg eller gymkort kontakta Certego och ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer. 

Kontrollera även dina gjorda bokningar då enstaka bokningar kan ha försvunnit.


Till nyhetslistan