Placering avfallscontainers

28 april 2022 Ny placering av avfallscontainers är Kamomillgatans norra parkeringsområde.

Detta då företaget som körde ut dem placerade dem på fel ställe samt att de hade tveksamheter om att kunna placera dem som tänkt. Vid nästa tillfälle kommer vi försöka placera dem på södra delen av området så att det blir närme för er som bor på höga nummer.

Containarna är uppmärka med Brf Gräslöken-skyltar samt sorteringsguider.

I den stora containern slänger du blandat avfall och i den lilla slänger du elektronikavfall. Dessa containers står öppna kl 09-20 under fredag, lördag och söndag.

Längre ned på denna sida hittar du också sorteringsguiderna. 

 

Placering avfallscontainer

Till nyhetslistan