Praktikanter på plats

18 februari 2022 I fyra månader har vi hjälp från praktikanterna Josefin och Nataly.

I vanliga fall studerar de till fastighetsförvaltare på Xenter i Botkyrka, men sedan december har de varit på plats hos oss två dagar i veckan. De har bland annat arbetat med den radonmätning som föreningen nu genomför i 520 av lägenheterna, ett ganska pilligt arbete där id-numret på 1020 st radondosor ska registreras på respektive lägenhetsnummer. Tack vare detta kan vi identifiera vilka lägenheter som eventuellt har ett förhöjd värde av radon och då åtgärda detta. 

Josfin och Nataly, samt tidigare praktikanter, har även genomfört olika typer av inventeringar som sedan kommer ligga till grund för beställning av reparations- och underhållsarbete. Exempelvis:

-Husgrundernas putssockel, vart har putsen släppt och behöver repareras

-Uteplatsernas/balkongernas vita betongsidor, vilka återstår att reparera och måla

-Lekplatserna och stängsel, vad är behovet av lagning och uppfräschning

Våra praktikanter Nataly och Josefin

Till nyhetslistan