Fönsterbytets femte vecka

19 oktober 2023 Ytterligare några veckor har förflutit och fönsterbytet har rullat på med ett hus per vecka, undantaget det första provhuset som tog lite längre tid.

Projektet börjar nu hitta sina rutiner och informationen som skickas ut har justerats allt eftersom vi ser möjligheter till förtydliganden och förbättringar. Vi har prövat ett antal olika lösningar gällande plåtning och andra detaljer för att komma fram till det bästa utförandet. På grund av ett par felleveranser från fabriken behövde tidplanen och ordningen på husen justeras något, men ByggConstruct har varit extra behjälpliga i de fall informationen kom tätt inpå fönsterbytet.

Medlemmar i de lägenheter som nu har fått sina fönster bytta berättar att de märker av en temperaturskillnad och lägre ljudnivå. Flera säger också att vädringsläget (Kipp/Dreh) är uppskattat, då fönstren går att öppna utan att blomkrukor och liknande behöver flyttas.

Föreningen har hållt fysiska informationsmöten för tre eller fyra hus åt gången, för dem som har frågor inför fönsterbytet. Allteftersom vi har fått in frågor har vi också uppdaterat informationsmaterialet som finns på AKTUELLT - Fönsterbyte. Här hittar du bland annat presentationen som visas på informationsmötet: Presentation Informationsmöte fönsterbyte

Föreningen har anlitat besiktningskonsult från Projektidé för att kontrollera att montaget uppfyller tillräckligt god kvalitet. I de fall besiktningspersonen gör anmärkningar måste ByggConstruct åtgärda dessa.

Glaset och träet i de gamla fönstren återbrukas genom Byggconstructs dotterbolag.

 

  • Gamla fönster återbrukas
    Gamla fönster återbrukas
  • Hantering av avfall
    Hantering av avfall
  • Nytt fönster redo för montage
    Nytt fönster redo för montage

Till nyhetslistan