Utökad bevakning av väktare på grund av förrådsinbrott

28 mars 2022 Föreningen inför nu utökade väktarronderingar inom bostadsområdet på grund av det ökade antalet förrådsinbrott som märks av i hela Uppsala. En av de teorier som polisen har är att då antalet bostadsinbrott under samma tid minskat så söker sig nu tjuvarna mer till obevakade vinds- och källarförråd

Med anledning av att Uppsala den senaste tiden drabbats av inbrott i förråd har föreningen utökat omfattningen av Avarn Securitys  ronderingar inom föreningens bostadsområde. 

Om du skulle känna dig otrygg i en situation kan du direkt kontakta Avarns Trygghets- och störningsjour på 010-210 90 00, så rycker väktare ut. (Läs mer om trygghetsjouren här...)

Om du upptäcker någon pågående händelse är polisen förstahandsvalet - på 112.

 

 

Ta del av nyheter och råd kring förrådsinbrott

Fördubbling av förrådsinbrott under pandemin - se här en aktuell nyhet från SVT Uppsala.

 Polisens råd för att förebygga förrådsinbrottse aktuell information här.


Till nyhetslistan