Valberedningens verksamhetsberättelse

22 april 2024

VÅRT ARBETE 

Vi som valberedning för Brf 53 Gräslöken under tiden 2023/2024, beslutad på stämman 2023, består av Sindy Yanez Ramirez, sammankallande, Johanna Hokkanen, sekreterare samt Helena Westergren.

Vårt arbete har bland annat bestått av planeringsmöten sinsemellan, intervjuer med såväl sittande styrelse som med intresserade kandidater och samtal med grannar i området. Vi har skickat ut informationsbrev till alla era brevlådor samt kontaktat vissa av er via andra forum, tack vare tips som inkommit.

Det var av stor vikt för oss, under hela vårt verksamhetsår, att se till att bredda representationen hos de grannar vi skulle välja att nominera. Med detta sagt lyckades vi hitta några nya tillskott som vi starkt tror kommer bidra till denna balans.

Dessa nya tillskott bidrar även med önskad kompetens. Vi vet att det är många män just nu och hoppas självklart kunna nå en jämnare könsfördelning framledes. Med det sagt så landar vi i år i att vikten bör ligga vid att rätt person, rätt kompetens och tillgänglighet i tid för förtroendeuppdraget.

Det är tacksamt att se att den sittande styrelsen upplever ett sunt arbetsklimat och jobbar på bra som grupp, så få förändringar görs med den gällande laguppställningen. Även våra revisorer Sven och Sofie väljer att fortsätta bidra med sitt engagemang, vilket vi självklart värderar.

Jag, Johanna och Helena satte en planering för hur vårt arbete skulle fortlöpa och har kunnat följa arbetet efter ett konstruerat årshjul som under mandatperioden har anpassats efter behov.

Idéerna för hur vi kan jobba framöver fortsätter att gro och vi tar till oss av den feedback ni ger oss. Vi tackar ödmjukast för förtroendet vi fått av er alla och hoppas med detta att ni under årsmötet röstar på valberedningens förslag, som noga utarbetats under året.

 

Bästa hälsningar,

Valberedningen

Sindy Yanez Ramirez

Johanna Hokkanen

Helena Westergren

valberedningen@grasloken.se


Till nyhetslistan