Vissa boendeparkeringsplatser görs om till förhyrda P-platser

25 september 2023 Du som parkerar på boendeparkering behöver vara uppmärksam på att vissa av dem nu görs om till förhyrda P-platser.

Det gäller fyra stycken boendeparkeringsplatser på Gräslöksgatan södra och 12 stycken på Kamomillgatan södra. Platserna är redan idag uppmärkta med nummerskyltar. Från och med 1 oktober är dem dessutom uthyrda och då är det inte längre tillåtet att parkera på dem.

Anledningen till att dessa platser görs om till förhyrda P-platser är för att tillgodose efterfrågan på förhyrda platser med laddbox för elbil.

De nya förhyrda laddplatserna (numrerade) på Fänkålsgatan norra är också uthyrda från 1 oktober. De onumrerade är boendeparkeringsplatser och där kan du parkera även fortsättningsvis.

Parkeringarna kommer att kompletteras med ytterligare skyltar för att förtydliga detta.


Till nyhetslistan