Parkeringstillstånd för boende i föreningen

15 december 2020 Nu har du som boende i Brf Gräslöken fått ett parkeringstillstånd för 2021 i din brevlåda. Kom ihåg att det är en värdehandling och att du behöver sätta den på bilens vindruta i tid.
Bild på p-tillstånd

Nu har det snart gått ett år igen och det har blivit dags att byta ut boendeparkeringstillstånden.

Det nya boendeparkeringstillståndet som delats ut i alla brevlådor måste klistras på fordonets vindruta senast 2021-01-01 för att undvika parkeringsbot.

Du kan vid behov köpa ytterligare ett (1) boendeparkeringstillstånd (pris 500 kronor). Ta kontakt med expeditionen via expeditionen@grasloken.se.

Observera att boendeparkeringstillstånden är endast avsedda för boende och att försäljning eller överlåtelse av boendeparkeringstillstånd kommer hanteras som en ordningsregelöverträdelse.

Avgiften för din boendeparkering kan du enkelt betala via internetbanken, EASY PARK eller i de automater som Parkia placerat ut. 

Har du frågor om parkering? Hör av dig till parkering@grasloken.se


Till nyhetslistan