Sophantering – viktigt att du sorterar rätt

29 april 2021 Vi får då och då en återkoppling från våra sophanteringsentreprenörer - och det är en blandad kompott av ris och ros. Den nya matavfallshanteringen har kommit igång bra - men fortfarande är det mycket som ställs in i soprummen som inte hör hemma där.
Bild på nya matavfallskärl - bruna 130 liter

Matavfallssortering

Nu har det gått en tid sedan den nya matavfallshanteringen infördes och vi ser en del resultat redan. De bruna papperspåsarna används flitigt och de gamla stora 400 liters kärlen har blivit allt för tunga att hantera. Dårför har vi nu fått nya mindre och lättare kärl som är lättare för sophämtarna att hantera. 

Beroende på typ av soprum ser det lite olika ut med antalet men de mindre kärlen kommer nu att tömmas oftare än de tidigare. Det betyder samtidigt fräschare soprum - särskilt när sommarvärmen kommer.

Grovsopor och felsortering

Vi får löpande in meddelanden både från de som hanterar våra sopor och från fastighetskötare samt medlemmar om att det ställs allt möjligt i soprummen som inte ska ställas där utan köras till en återvinningscentral.

Dessutom slängs det diverse felsorterat material främst bland metall och brännbart. Det är viktigt att vi sorterar rätt för att slippa dyra kostnader för hanteringen - något som slår på våra månadsavgifter.

Så - hjälp varandra att göra rätt. För både ökad trivsel och för omtanke om föreningens ekonomi.