Årstämman i maj - poströstning

26 februari 2021 Precis som vid förra årsstämman så kommer vi även i år att genomföra den genom poströstning. Fjolårets stämma fungerade bra och nu har vi en erfaranhet att bygga på.
Bild på ordförandeklubba

Årsstämman i maj genomförs genom poströstning

Vid styrelsemötet den 18 februari beslutades att genomföra årets föreningsstämma genom poströstning. Detta då det råder stor osäkerhet om rekommendationer och regler för fysiska möten de närmaste månaderna.

Med detta beslut fattat kan tidplan, kallelse och annat material samt instruktioner för stämman tas fram i god tid och meddelas alla boende i föreningen. Så här ser den fasta dagordningen ut för årsstämman - fastställt i föreningens stadgar. Ytterligare punkter kan komma att läggas till och kommer att framgå av kallelsen. Se dagordningen här...

Stämmodatum är sedan tidigare fastställt till den 26 maj.  

Håll utkik här på hemsidan och i brevlådan efterytterligare information samt kallelse och instruktion om hur det hela kommer att gå till.

Här kan du hitta material från tidigare årsstämmor - till sidan


Till nyhetslistan