På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Uppmaning om rättelse - uteplats

12 juli 2021 I dagarna har föreningen delat ut dryga 200 brev till enskilda medlemmar med uteplatser. Breven är en uppföljning av den besiktning som genomfördes den 15-16 maj och innehåller nu en uppmaning till åtgärd av ett eller annat slag.
Foto på träd längs Alrunegatan i solnedgång

Helgen den 15-16 maj genomfördes en besiktning av alla uteplatser i föreningen - mot bakgrund av att se till att våra genemsamma regler i "Föreskrifter för uteplatser" efterlevs. Av föreningens 416 uteplatser fick ca hälften någon form av anmärkning med behov av åtgärd.

Just nu delas dessa brev med uppmaningar ut i respektive brevlåda och är personliga med just det mottagaren behöver åtgärda.

Åtgärderna som krävs är oftast relativt små men väl så viktiga. I några fall handlar det om lite mer att åtgärda. Det som det oftast handlar om är:

 • Felaktigt sidovägg mot granne 
 • För hög växtlighet
 • Växtlighet/byggnation mot fasad
 • Underhåll krävs på staket/överliggare/uteplats
 • Städning/uppfräschning av uteplatsen

Att vi alla håller efter våra uteplatser och vårdar dem väl har både med underhåll av våra hus och att det ser trevligt ut i området att göra. Som tidigare beskrivits, här på hemsidan och i våra olika blad, är det många uteplatser som är ytterst välskötta och där föreskrifterna efterlevs och sedan finns andra med mindre eller större brister.

Reglerna för uteplatserna har funnits länge och har inte på något sätt skärpts. Däremot har uppföljningen upenbarligen uteblivit. Detta har nu styrelsen och föreningens förvaltare på uppmaning av medlemmar tagit tag i och det kan säkert komma som en överrasking för vissa medan andra väntat på att något ska hända. Nu händer det!

För de av våra medlemmar som köpt en tidigare ombyggd uteplats kanske man inte varit helt medvetna om föreskrifterna och andra som "gjort som andra" har också trott att det var okej. Som ägare av våra botadsrätten har vi alla ett ansvar att följa de regler och föreskrifter som finns både vad gäller den egna lägenheten, uteplatser och gemensamma anläggningar och resurser. Det mesta kan du hitta under "Stadgar, regler, föreskrifter och instruktioner" här på hemsidan.

Nu är förhoppningen att vi skall få tillbaka en välskött utemiljö och att våra uteplatser är trevliga både för oss själva och för våra grannar.

Föreskrifterna för uteplatsen hittar du här...

Har du redan fått ett brev med uppmaning till rättelse och har frågor? Kontakta förvaltaren på forvaltaren@grasloken.se. Har du synpunkter på stadgar, föreskrifter eller annat så framgår det i respektive dokument hur du kan lämna förslag till ändring.

De flesta frågor vi får om utskicket rör "Felaktig sidovägg mot granne". I föreskrifterna framgår det tydligt hur en sidovägg ska vara konstruerad för att vara godkänd. Vid besiktningen har man försökt att se på vems sida den felaktiga sidoväggen står och skrivit utifrån det. Men är det så att det inte genom placering går att avgöra vem som har ansvaret så delas ansvaret av gränsande bostadsrättsägare. Dvs står väggen på gränsen så är det upp till grannarna att göra upp hur de skall återställa. 

Läs gärna mer under Aktuellt - "Våra uteplatser och reglerna för dem" 

 

 

 

 • Sidovägg.jpg
  Sidovägg.jpg

Till nyhetslistan