Uppmaning om rättelse - uteplats

12 juli 2021 I dagarna har föreningen delat ut dryga 200 brev till enskilda medlemmar med uteplatser. Breven är en uppföljning av den besiktning som genomfördes den 15-16 maj och innehåller nu en uppmaning till åtgärd av ett eller annat slag.
Foto på träd längs Alrunegatan i solnedgång

Helgen den 15-16 maj genomfördes en besiktning av alla uteplatser i föreningen - mot bakgrund av att se till att våra genemsamma regler i "Föreskrifter för uteplatser" efterlevs. Av föreningens 416 uteplatser fick ca hälften någon form av anmärkning med behov av åtgärd.

Just nu delas dessa brev med uppmaningar ut i respektive brevlåda och är personliga med just det mottagaren behöver åtgärda.

Åtgärderna som krävs är oftast relativt små men väl så viktiga. I några fall handlar det om lite mer att åtgärda. Det som det oftast handlar om är:

  • Felaktigt sidovägg mot granne 
  • För hög växtlighet
  • Växtlighet/byggnation mot fasad
  • Underhåll krävs på staket/överliggare/uteplats
  • Städning/uppfräschning av uteplatsen

Att vi alla håller efter våra uteplatser och vårdar dem väl har både med underhåll av våra hus och att det ser trevligt ut i området att göra. Som tidigare beskrivits, här på hemsidan och i våra olika blad, är det många uteplatser som är ytterst välskötta och där föreskrifterna efterlevs och sedan finns andra med mindre eller större brister.

Reglerna för uteplatserna har funnits länge och har inte på något sätt skärpts. Däremot har uppföljningen upenbarligen uteblivit. Detta har nu styrelsen och föreningens förvaltare på uppmaning av medlemmar tagit tag i och det kan säkert komma som en överrasking för vissa medan andra väntat på att något ska hända. Nu händer det!

För de av våra medlemmar som köpt en tidigare ombyggd uteplats kanske man inte varit helt medvetna om föreskrifterna och andra som "gjort som andra" har också trott att det var okej. Som ägare av våra botadsrätten har vi alla ett ansvar att följa de regler och föreskrifter som finns både vad gäller den egna lägenheten, uteplatser och gemensamma anläggningar och resurser. Det mesta kan du hitta under "Stadgar, regler, föreskrifter och instruktioner" här på hemsidan.

Nu är förhoppningen att vi skall få tillbaka en välskött utemiljö och att våra uteplatser är trevliga både för oss själva och för våra grannar.

Föreskrifterna för uteplatsen hittar du här...

Har du redan fått ett brev med uppmaning till rättelse och har frågor? Kontakta förvaltaren på forvaltaren@grasloken.se. Har du synpunkter på stadgar, föreskrifter eller annat så framgår det i respektive dokument hur du kan lämna förslag till ändring.

De flesta frågor vi får om utskicket rör "Felaktig sidovägg mot granne". I föreskrifterna framgår det tydligt hur en sidovägg ska vara konstruerad för att vara godkänd. Vid besiktningen har man försökt att se på vems sida den felaktiga sidoväggen står och skrivit utifrån det. Men är det så att det inte genom placering går att avgöra vem som har ansvaret så delas ansvaret av gränsande bostadsrättsägare. Dvs står väggen på gränsen så är det upp till grannarna att göra upp hur de skall återställa. 

Läs gärna mer under Aktuellt - "Våra uteplatser och reglerna för dem" 

 

 

 

  • Sidovägg.jpg
    Sidovägg.jpg

Till nyhetslistan