Medlemsmötet - kort referat och material

16 december 2021 På kvällen den 14 december genomfördes Brf Gräslökens medlemsmöte med budget 2022 i fokus. Denna gång med närvaro av deltagande medlemmar både på plats och via videolänk.

Mötet visade att vi nu tagit ytterligare ett steg i digitaliseringen, inte minst påskyndat av Covid, då fler deltagare närvarade via video än på plats i Årstaskolans matsal.

Denna mötesform gav mersmak och vi ser framför oss att vi genom denna typ av möten kan nå fler av medlemmarna och att fler kan ställa frågor och föra fram synpunkter både i agendapunkter och det som i övrigt är angeläget. Maila gärna dina synpunkter och upplevelser av detta till info@grasloken.se.

Under mötet fick alla närvarande möjlighet att ta del av budgeten för 2022 och hur den är uppbyggd samt ställa frågor. Bland annat diskuterades elkostnader, gym, städning, husvagnsplatser, projekt mm.. Hela presentationen hittar du om du loggar in på "Mitt HSB". Under fliken "Mina dokument" kan du hitta ett pdf-dokument med innehållet.

Budgeten presenterades av Vice ordf Kenneth OE Sundin och vår förvaltare Malin Roslund. Där kunde vi bl a lyfta fram några saker:

  • Höjningen av månadsavgiften för 2022 blir 1,5% 
  • Tv-avgiften som hittlls varit inbakad i månadsavgiften kommer nu, liksom bredband, att redovisas separat på våra avier. Avgiften för TV-grundutbudet är 30 kr/lägenhet/månad.
  • Kostnaden för föreningens elförbrukning utgör i dagsläget ca 1 % av föreningens totala kostnader, därmed är vi inte speciellt känsliga för de prishöjningar av el som media nu rapporterar om. För dig som har individuell mätning och debitering av el (stamrenoverade lägenheter) kommer elpriset från 1 jan 2022 att vara 1,74 kr/kWh inklusive fasta avgifter samt nätavgift.
  • Underhållet av våra fastigheter ökas under 2022 och förutom de stora projekten så kommer bland annat målningsarbete, renovering av betongsocklar, fasadtvätt (på vissa hus) m.m. att genomföras. (Se hela listan i materialet på Mitt HSB)
  • Driftkostnaderna domineras av vår fastighetsskötsel. Den kostnaden, liksom övriga avtal för tjänster och service, kommer succesivt att konkurrensutsättas och upphandlas. Hittills under 2021 har vissa kostnader kunnat sänkas tack vara förvaltarens arbete med detta.
  • Den långsiktiga ekonomin är i balans och ger en bra grund för fortsatta investeringsprojekt och en förutsägbar kostnadsutveckling.

Mikael Pettersson gjorde en summering och presentation av arbetet med fritidsgruppens analys av boendeenkäten och förslag till vidare arbeten. Även detta finns i presentationsmaterialet på Mitt HSB. Styrelsen kommer att bereda förslagen och eventuellt kommer några upp som förslag till årstämman i maj. Några highlights:

  • Gym och lekplatser är högt prioriterade av medlemmarna och nu ses därför bl a en utökning av gymmet över. Lekplatserna tas om hand i första hand av underhållsplaneringen med bl a målningsarbeten. Det finns också en dialog kring utveckling av lekplatserna inom föreningens område. 
  • Vidare nämndes förslag till flytt av hobbyrummet, för att ge mer plats för gymmet, en ny fotbollsplan/isbana vid Gräslöksgatan/Kamomillgatan (gamla basketplanen och grusplanen) och fortsatt underhåll av tennisplan, boulebanor, samlingslokal, bastu och övernattningsrum. 
  • Föreningen hoppas på många förslag och idéer från alla medlemmar vad gäller både dessa men även andra fritidsaktiviteter. Använd gärna "Förslagslådan"

Valberedningen låter hälsa att de behöver förslag på styrelseledamöter och personer som kan engagera sig i arbetsgrupper/fritidsgrupper etc. Valberedningen når du via valberedningen@grasloken.se

Under mötet så kom flera frågor om service och tjänster som föreningen köper och hur vi kan förbättra kvaliteten på dessa. EN viktig punkt är alla medlemmars intresse där vi alla kan hjälpas åt att maila/ringa till förvaltaren, info@grasloken.se - 018 - 500 000, och att felanmäla direkt till Boservice.Genom att vi alla engagerar oss kan vi både spara kostnader och öka kvalitén på vår boendemiljö, två av de högst prioriterade områdena enligt boendeenkäten.

Delar av innehållet i mötet och mycket annat kommer att tas med i kommande Gräslöksblad med planerad utgivning i mitten av januari 2022.

Tack alla som närvarade och som hört av sig i anslutning till medlemsmötet!

Styrelse och Förvaltare
Brf Gräslöken


Till nyhetslistan