Nu har Brf Gräslökens nya styrelse konstituerat sig efter årsstämman

27 maj 2023 Vid Brf Gräslökens Årsstämma som avhölls den 23 maj i Livets Ords lokaler valdes nya ledamöter och suppleanter in i styrelsen. I det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs de olika funktionerna i den nya styrelsen.

Vid 2023-års ordinarie föreningsstämma så beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet och tackades för ett väl utfört och engagerat arbete det gågna verksamhetsåret.

Några ledamöter avgick och andra valdes in - allt i enlighet med valberedningens förslag. Ett gott betyg för valberedningens arbete med att hitta kompetenta företrädare för våra medlemmar och förening.

Vi tackar alla avgåënde ledamöter och suppleanter för deras insatser och ett särskilt tack till föreningens avgående ordförande Fredrik Fredin som varit ett draglok för den förändring och utveckling som föreningen genomgått under hans ledarskap.

Den nya styrelsen tillsammans med valberedning och revisorer finns presenterade under fliken "Föreningen/Styrelse".  

I det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsåg styrelsen bl a följande funktioner:

  • Ny ordförande Kenneth OE Sundin, tidigare vice ordförande. 
  • Ny vice ordförande Carolina Klövstedt.
  • Ny sekreterare Mikael Pettersson.

En närmare presentation av styrelsen och det kommande arbetsåret kommer att göras i kommande Gräslöksblad.

"Vi ser fram emot ett nytt intensivt och spännande styrelseår, med bl a de energibesparingsprojekt som ligger framför oss. Vi fortsätter nu det viktiga uppdraget att se till att vårda våra medlemmars intressen och ekonomiska värden," säger Kenneth OE Sundin.

"Det ska bli både intressant och roligt att jobba med föreningens långsiktiga strategi och att fortsätta ett tätt samarbete med förvaltningen för en hållbar och trivsam boendemiljö för oss alla", tillägger Carolina Klövstedt.

Den nya styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt trevlig sommar!