Solcellsmonteringen drar igång

30 oktober 2023 Tidigare har solceller monterats på ett provhus och idag fortsätter montaget på fler hus.
Solceller på våra tak

Inför montaget av solceller har föreningen låtit TB Plåt genomföra förebyggande underhåll av plåttaken. Dessa åtgärder genomförs även på de hus som inte kommer att få solceller. De åtgärdes som görs är bland annat tätning kring stosar, byte av gamla plåtskruvar och nya nockband. Detta för att förhindra läckage genom taket och förlänga takens livslängd.

Montaget av själva solcellerna tar cirka en dag per hus. Avisering skickas ut till de hus som påverkas inför solcellsmontaget. Du som boende berörs endast genom att strömmen bryts ca 1-2 h under dagen.

I april 2024 är alla solceller monterade och driftsatta.

Solcellerna beräknas producera 344 000 kWh/år, varav 80 % av elen används inom fastigheterna.


Till nyhetslistan