Försenad debitering tvätt m.m.

27 december 2021 Som vissa säkert märkt saknas debitering för användning av tvättmaskiner m.m. på senaste betalningsavin.
Bild med texten försenad debitering

På grund av att databasen för föreningens bokningssystem flyttades har debiteringen för användning av tvättmaskiner m.m. försenats, och syns därför inte på de avier som skickades ut nyligen. Debitering kommer istället ske på kommande avi.