Solceller på våra tak

26 september 2023 Föreningen har nu fått sina första solceller. Kanske har du redan sett dem? De sitter på taket till huset Gräslöksgatan 28. I slutet av oktober påbörjas monteringen av solceller på ytterligare 55 hus.
Solceller

Solcellerna på Gräslöksgatan 28 är i drift sedan ett par veckor tillbaka och producerar nu el. Elen är kopplad till husets elabonnemang och minskar föreningens behov av att köpa in el. Om solcellerna producerar mer el än vad huset gör av med så får föreningen istället betalt för solelen. Det är då föreningens elleverantör vattenfall som köper solelen. 

Vissa kanske undrar varför solcellspanelerna är så få när taket är så mycket större? Anledningen till detta är nuvarande regelverk för produktion av solel, där el som förbrukas i samma byggnad är mer lönsam. Föreningen har tagit hjälp av energikonsulter för att utforma solcellsanläggningen så att den blir så lönsam som möjligt. Denna installation kommer att återbetala sig inom bara några år.