Brf Gräslöken köper in miljödeklarerad el

23 november 2020 Föreningen har nu tecknat avtal om Miljödeklarerad vattenkraft enligt EPD - certifiering.
Diplom för EDP Vattenkraft

EPD gör jämförelsen möjlig

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en redovisning av miljöprestanda, kvalitetssäkrat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Den värderar inte miljöpåverkan eller miljöanpassning, men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv

En livscykelanalys (LCA, efter Life Cycle assessment) tar med all miljöpåverkan – från produktion av komponenterna i kraftverken till återvinning eller skrotning av komponenterna.

EPD är ett dokument, som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan. Den ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. EPD är ett transparant sätt att visa sin miljöpåverkan som är uppskattat av både kunder och investerare.

Besök Vattenfalls hemsida och läs mer om EPD här...

Vad är EDP Miljödeklaration av vattenkraft?