Utbetalning av inre fond - nu är det på gång

22 april 2021 Efter en lång tid av förberedelser och utvärdering av olika sätt att gå tillväga är det nu klart att börja utbetalningarna av innestående medel.
Bild på sedlar

Nu påbörjas arbetet med att göra utbetalningarna.. Efter en hel del synpunkter och förslag från medlemmarna i föreningen och många rundor i vad som är hanterbart och säkert har vi tillsammans med Boservice Ekonomiadministration landat i följande hantering:

 Boservice kommer att betala ut innestående medel genom insättning på ett bankkonto som du som medlem meddelar. Är beloppet på mindre än 500 kronor kommer det att hanteras genom ett avdrag på månadsavgiften för juli 2021.

 

Just nu skickar Boservice ut ett brev till alla med innestående medel med en blankett där du begär utbetalningen och anger det konto du vill ha pengarna utbetalda till. Du behöver också fylla i aktuellt belopp och det står på den senaste aviseringen, dvs den du fick i mars.

 

Blanketten skickar du in till Boservice i det svarskuvert som finns bifogat i brevet från dem.

  

Efter det att blanketten mottagits så görs överföringen senast inom en månad.

 

Har du inte fått brev och blankett fast du har innestående medel i den inre fonden - kontakta Boservice.

 

Eventuella frågor om detta besvaras av Boservice:

E-post: ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se 

 

Telefon: 018-18 74 02 (mån-fre 09:00-12:00)